Treść generowana

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

CSS służy do ustalania wyglądu elementów strony. Jednak w specyfikacji CSS 2 wprowadzono elementy pozwalające na modyfikowanie zawartości strony. Techniki te to generated content (treść generowana).

Najprostszym przykładem zastosowania treści generowanej, jest dodanie tekstu przed (:before) lub za (:after) elementem:

p:before { content: "foo " }

Ten kod spowoduje, że przed każdym akapitem pojawi się słowo "foo ".

2 komentarzy

paragraf = §
akapit ? §
paragraf ? akapit
c.b.d.o. :P

Jojersztajner: paragraf = akapit. Paragraf znaczy po angielsku akapit - po polsku też tak można powiedzieć ;)