Jak policzyć ilość linii, wyrazów i znaków kodu przy pomocy Windows PowerShell

mcoder
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
PS C:\Users\David> cd "C:\Users\David\Desktop\MyProject"
PS C:\Users\David\Desktop\MyProject> dir . -include *.cpp, *.h -rec | gc | Measure-Object -Line -Word -Character
 
                        Lines                         Words                    Characters Property
                        -----                         -----                    ---------- --------
                         5775                         20209                        206346

Oczywiście zamiast *.cpp, *.h wprowadzić możesz dowolne rozszerzenia, np.*.pas, *.dpr bądź *.c.

FAQ

0 komentarzy