Instalacja rozszerzeń do Emacsa

dodekam

Aby zainstalować nowe rozszerzenie do Emacsa najwygodniej jest skorzystać z systemu pakietów w naszej dystrybucji. Będzie ono wtedy dostępne dla wszystkich użytkowników.

Problem pojawia się, jeżeli nie mamy systemu pakietów albo poszukiwanej funkcji nie ma w repozytoriach. Ściągamy wtedy kod rozszerzenia i rozpakujemy go np. do ~/emacs/ . Potem w pliku ~/.emacs dopisujemy:

(add-to-list 'load-path "~/emacs") ;;dodajemy nasz katalog z rozszerzeniami do ścieżki
(require 'funkcja) ;;ładujemy rozszerzenie

Lispowe require można wykonać również w trybie interactive za pomocą M-x load-library RET nazwa.

2 komentarzy

Ale to na jedno wychodzi - append jest trochę wolniejsze, a load-library to funkcja zrobiona do trybu (interactive), dlatego przyjmuje stringa, a nie symbol, tak jak require.

Można też dłuższym sposobem ;)

(setq load-path
      (append (list "~/emacs")
              load-path))
(load-library "funkcja")