FillMemory

ŁF
// C
void FillMemory(
  PVOID Destination,
  SIZE_T Length,
  BYTE Fill
);
// Delphi
procedure FillMemory(Destination: Pointer; Length: DWORD; Fill: Byte);

Procedura FillMemory wypełnia podaną wartością obszar pamięci.

Parametry:
Destination
Wskaźnik do początku obszaru pamięci przeznaczonego do wypełnienia.

Length
Długość obszaru do wypełnienia (w bajtach).

Fill
Wartość, którą zostanie wypełniony obszar pamięci.

Uwagi
(C/C++) Tak naprawdę FillMemory jest aliasem makra RtlFillMemory. W Delphi natomiast jest to procedura znajdująca się w module Windows.
Istnieje również funkcja RtlFillMemory - znajduje się ona w bibliotece KERNEL32.DLL.

Zobacz też:

0 komentarzy