Sterowniki BGI - informacje ogólne

Patryk27

1 Wstęp
2 Komunikacja aplikacji ze sterownikiem
     2.1 Inicjacja poprzez podanie ścieżki dostępu:
     2.2 Linkowanie do pliku wykonywalnego:
3 Instalacja własnego sterownika

Wstęp

Na początek troszkę historii. Jeszcze w czasach gdzie DOS wiódł prymat, o DX i OpenGl słyszeli nieliczni a całe zastępy programistów pisały w C lub Pascalu (Turbo, Borland, Free Pascal Compiler) firma borland opracowała sterowniki do tworzenia podstawowych prymitywów graficznych w 2D. W skrócie nazwano je BGI (Borland Graphics Interface). Był to szereg plików o rozszerzeniu *BGI znajdujących się w folderze BGI. Dociekliwi znajdą równierz pliki *CHR, które są niczym innym jak plikami definiującymi kroje czcionek (odpowiednik plików *TTF - True Type Font).

W internecie można było spotkać bardzo dużo "silników" graficznych pisanych przez niezależnych programistów. Najczęściej jednak były to silniku operujące na trybie 320x200 pisane praktycznie w czystym assemblerze a to za sprawą bardzo małej prędkości BGI. Niemniej do prostej prezentacji w zupełności starczało. Domyślnie dla TP w folderze można spotkać następujace pliki:

 • ATT.BGI
 • CGA.BGI
 • EGAVGA.BGI
 • HERC.BGI
 • IBM8514.BGI
 • PC3270.BGI
 • VESA16.BGI
  Z tej listy liczą się tak naprawdę tylko dwa (kto posiada karty graficzne Hercules?) a mianowicie EGAVGA i VESA16. Pierwszy z nich to podstawowy sterownik umożliwiający pracę w rozdzielczości 640x480p. Drugi z nich to sterownik pod nowsze karty graficzne pracujące w standardzie VESA. Umożliwiał on programowanie wysokich rozdzielczości (1280x1024 to nie był już problem). Największym jednak ograniczeniem owych sterowników była ich głębia koloru. Obsługiwały one tylko 16-kolorową paletę. Swojego czasu w internecie pojawiło się rozszerzenie o plik SVGA256.BGI. Tutaj już było pole do poisu. 256 kolorów i rozdzielczość taka jaką monitor mógł przetworzyć.

Komunikacja aplikacji ze sterownikiem

Do poprawnej pracy aplikacji wykorzystującej owe sterowniki wymagane było podanie ścieżki dostępu do plików *.BGI. Tu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że podaje się tylko położenie plików a nie konkretny plik. Za dobór właściwego odpowiadała procedura InitGraph (o której za chwilkę). Była jeszcze inna opcja, nieco bardziej skomplikowana, ale też bardziej przenośna - sterowniki można było zlinkować do progamu. Niestety tak samo jak w przypadku dołączania bibliotek *dll rozmiar aplikacji rozrastał się o wielkość sterowników.

Inicjacja poprzez podanie ścieżki dostępu:

```delphi VAR Driver, Mode :Integer; BEGIN Driver := Detect; // autodedekcja karty graficznej Mode := VGAHI; // ustalenie rozdzielczości InitGraph(Driver, Mode, 'C:\PASCAL\BGI'); // inicjacja trybu graficznego // (...) ProceduryGraficzne; // (...) CloseGraph; // Nie jest wymagane aby przejść do trybu tekstowego, aczkolwiek dobry zwyczaj zamykać to co się otwarło END; ```

Jak widać obsługa trybu graficznego sprowadza się do kilku wierszy kodu a całość zawiera się pomiędzy InitGraph()..CloseGraph(). W przypadku kiedy sterowniki mają takie same położenie co aplikacja to ścieżka dostępu pozostaje pusta.

W przypadku kiedy aplikacja nie odnajdzie w podanej lokalizacji sterowników wygeneruje komunikat: "Graphics not initialized (use InitGraph)". Warto więc wyposażyć aplikację w mechanizmy obronne przed taką sytuacją. Jakie? Zależy od pomysłowości programisty.

Linkowanie do pliku wykonywalnego:

Tutaj jest nieco więcej zachodu ale zyskuje się na stabilizacji aplikacji. Sterownik i aplikacja stanowią zintegrowaną całość. Po pierwsze trzeba zaopatrzyć się w pliki *.obj (programujący w C i ASM bardziej wiedzą jakie to pliki chodzi). Można szukać gotowych lub dokonać konwersji pliku *BGI na plik *.OBJ za pomocą BINOBJ.EXE. Program wymaga następujących parametrów:

 1. Nazwa pliku *.BGI
 2. Nazwa pliku *.OBJ
 3. Nazwa procedury (będzie potrzebny jej adres do linkowania)
  BINOBJ.EXE egavga.bgi egavga.obj EgaVgaDriverProc

Oto kod odpowiedzialny za linkowanie.

UNIT RegBGI;

INTERFACE

PROCEDURE RegisterBGI; { rejestracja sterownikow *.BGI }

IMPLEMENTATION

// dołączenie pliku do modułu
PROCEDURE EgaVgaDriverProc; EXTERNAL;
{$L EGAVGA.OBJ }

PROCEDURE Abort(Msg : STRING);
BEGIN
 Writeln(Msg, ': ', GraphErrorMsg(GraphResult));
 Halt(1);
END;

PROCEDURE RegisterBGI;
BEGIN
 IF RegisterBGIdriver(@EGAVGADriverProc) < 0 THEN
  Abort('EGA/VGA');
END;

END.

Podczas dołączania sterowników do aplikacji ścieżka dostępu musi być pusta.

PROGRAM Demo;

USES RegBGI;

VAR
 Driver, Mode :Integer;
BEGIN
 Driver := Detect; // autodedekcja karty graficznej
 Mode := VGAHI; // ustalenie rozdzielczości
 InitGraph(Driver, Mode, ''); // inicjacja trybu graficznego
 // (...)
 ProceduryGraficzne;
 // (...)
 CloseGraph; // Nie jest wymagane aby przejść do trybu tekstowego, aczkolwiek dobry zwyczaj zamykać to co się otwarło
END;

Instalacja własnego sterownika

Jak pisałem wyżej w internecie jest dostępny sterownik SVGA256.BGI. Aby móc go jednak użyć konieczna jest jego instalacja. Dużo nie opisując zamieszczam kod modułu wraz z przedefiniowanymi trybami graficznymi. ```delphi {------------------------------------------} { } { Modul do obslugi wysokich rozdzielczosci } { w trybach 256 kolorowych. Tryby dostepne } { tylko dla standardu VESA i SVGA } { } {------------------------------------------}

UNIT Svga256;

INTERFACE

USES Graph, Crt;

CONST
{ dostepne tryby graficzne }
v320x200 = 0;
v640x400 = 1;
v640x480 = 2;
v800x600 = 3;
v1024x768 = 4;
v1280x1024 = 5;

{ funkcje ustawiamy jako daleka po to by moc ja swobodnie wywolac }
FUNCTION DetectSvga256 : Integer; FAR;
PROCEDURE InitSvga256(Path :STRING);

IMPLEMENTATION

VAR GraphDriver, GraphMode, GrErr : integer;

PROCEDURE InitSvga256(Path :STRING);
BEGIN
GraphDriver := InstallUserDriver('SVGA256', @DetectSvga256);
GraphDriver := DETECT;
InitGraph(GraphDriver, GraphMode, Path);
GrErr := GraphResult;
IF GrErr AND $80 = $80 THEN GrErr := GrErr OR $FF00;
IF GrErr <> grOK THEN
BEGIN
ClrScr;
Writeln('Graphics error: ', GraphErrorMsg(GrErr));
Halt(1);
END;
SetColor(White);
END;

FUNCTION DetectSvga256 : Integer;
BEGIN
DetectSvga256 := v640x480;
END;

END.


Użycie jeszcze łatwiejsze:
```delphi
PROGRAM Demo;

USES Svga256;

BEGIN
 InitSvga256('C:\PASCAL\BGI');
 // (...)
 ProceduryGraficzne;
 // (...)
 CloseGraph;
END;

11 komentarzy

Przecinek po spacji, a nie przed nią? Wątpię...

Kto Cię uczył stawiać przecinki?

Oleksy: zakładka 'Przenieś' (zmienilem)

Znalazłem chwilkę czasu i chęci na zrobienie upgrade oryginalnej wersji arta. Mam nadzieję, że poziom merytoryczny nieco wzrósł. Prośba do bardziej zaawansowanych o zmianę tytułu na: "Sterowniki BGI - informacje ogólne" lub coś w tym stylu. Ja nie wiem gdzie zmienić tytuł :)

Nie edytujcie tego artykułu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie krzycz tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie jesteśmy głusi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zapoznaj się z zasadami redagowania artykułów, to nikt nie będzie miał powodu aby edytować.

PS : Nie edytujcie tego artykułu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A czytać możemy?? [rotfl]

che che obszerny a jakze i to jeszcze ja dowalilem troche nekrofili :)

... ze chce wykorzystac jakiegos trupa ...

PS : Przed edycją skontaktujcie się ze mną !
[email protected]

Tja, jakże obszerny tekst.

... chyba ... to po co piszesz, sprawdz i napisz.
W doataku jak ktos jeszcze pisze w dos'ie, to calkiem mozliwe, ze chce wykorzystac jakiegos trupa i niekoniecznie musi byc egavga.bgi (tak to jest ok nie ... chyba ...).