Jak przełączyć między miganiem a jasnym kolorem tła w trybie tekstowym

fatalbomb

Przy definiowaniu atrybutów znaku w trybie tekstowym, po rozpisaniu na bity mamy:

  • cztery ostatnie bity (o wagach 8, 4, 2, 1) definiują kolor tekstu
  • bity o wagach 16, 32 i 64 definiują kolor tła.

Jednak najstarszy bit (128) może być wykorzystany dwojako: może oznaczać miganie albo najstarszy bit numeru koloru tła - wtedy mamy do dyspozycji 16 kolorów tła.

Jak zatem ustalić zastosowanie bitu o wadze 128? Wystarczy odpalić taki kod:

procedure ChangeBlink (N:Byte); assembler;
asm
 mov ax, 1003h
 mov bl, N
 mov bh, 00h
 int 10h
end;

Zależnie od podanego parametru:

NZastosowanie
najstarszego bitu
MiganieLiczba kolorów tła
0Kolor tłaBrak16
1MiganieJest8

N = 00h - najsttekst nie będzie mógł migać, za to mamy do dyspozycji 16 kolorów tła
N = 01h - tekst będzie mógł migać, ale mamy tylko ciemne tła do dyspozycji

FAQ

1 komentarz

Widzę, że podany link ładnie rozwinąłeś w artykuł :)