Jak napisać odpowiednik funkcji FileExists z Delphi

fatalbomb

Dołączamy moduł DOS.TPU, i wklejamy taki kod:

function FileExists (FileName:String):Boolean;
var SR:SearchRec;
begin
 FileExists := False;
 FindFirst (FileName, AnyFile, SR);
 if DosError = 0 then FileExists := True; { Brak pliku zgłosi błąd #18 }
end;

Kod jest bardzo przydatny. Zasada taka, że zamiast robić obsługę błędu, gdy już on wystąpi, sprawdzić, czy to nastąpi, i w razie czego zapobiec temu.

FAQ

0 komentarzy