Arytmetyczne

heidi

Operatory arytmetyczne działają na danych liczbowych. Zwracane wyniki są tego samego typu co dane wejściowe.

Język Perl dysponuje operatorami :

OperatorOpisPrzykład
-Odejmowaine ```perl $wynik=5-3 ```
+Dodawanie ```perl $wynik=5+3 ```
*Mnożenie ```perl $wynik=5*3 ```
/Dzielenie ```perl $wynik=5/3 ```
**Potęgowanie ```perl $wynik=5**3 ```
%Reszta z dzielenia (modulo) ```perl $wynik=5%3 ```
++Autoinkrementacja - zwieksza o 1 ```perl $wynik++ ```
--Autodekrementacja - zmniejsza o 1 ```perl $wynik-- ```
</span> Należy pamiętać, że operator dzielenia "/" zawsze zwraca liczbę zmiennoprzecinkową a operator reszty modulo "%" zwraca zawsze liczbę całkowitą.

0 komentarzy