Unless

heidi

unless ? z ang. "Jeśli nie" jest kolejną instrukcja sterująca w języku perl i znaczy tyle samo co konstrukcja if not . Najlepiej zobrazuje to przykład :

Konstrukcja if :

if (not warunek) {
	#jakies instrukcje
}

To samo zapisane przy pomocy unless wyglądało by tak :

unless (warunek) {
	#jakieś instrukcje
}

Oczywiscie jak by to było w przypadku konstrukcji if else konstrukcja unless else jest jak najbardzie poprawna :

unless (warunek) {
	#jakieś instrukcje
} else {
	#inne instrukcje
}

A na koniec przykład uzycia w programie

#!/usr/bin/env perl

my $liczba = 12;

unless (defined $liczba) {
        print "zmienna \$liczba nie ma wartości \n";
}else {
	print "zmienna \$liczba ma wartość $liczba \n"; 
}

Oczywice zapis skorcony tez jest mozliwy :

#!/usr/bin/env perl

my $zmienna ;

print "\$zmienna nie jest zdeklarowane" unless defined $zmienna;

1 komentarz

my $liczba = 12;
unless (defined $pierwsza) {

chyba unless (defined $liczba) {
??