Unless

heidi

unless ? z ang. "Jeśli nie" jest kolejną instrukcja sterująca w języku perl i znaczy tyle samo co konstrukcja if not . Najlepiej zobrazuje to przykład :

Konstrukcja if :

if (not warunek) {
    #jakies instrukcje
}

To samo zapisane przy pomocy unless wyglądało by tak :

unless (warunek) {
    #jakieś instrukcje
}

Oczywiscie jak by to było w przypadku konstrukcji if else konstrukcja unless else jest jak najbardzie poprawna :

unless (warunek) {
    #jakieś instrukcje
} else {
    #inne instrukcje
}

A na koniec przykład uzycia w programie

#!/usr/bin/env perl
 
my $liczba = 12;
 
unless (defined $liczba) {
        print "zmienna \$liczba nie ma wartości \n";
}else {
    print "zmienna \$liczba ma wartość $liczba \n"; 
}

Oczywice zapis skorcony tez jest mozliwy :

#!/usr/bin/env perl
 
my $zmienna ;
 
print "\$zmienna nie jest zdeklarowane" unless defined $zmienna;

1 komentarz

my $liczba = 12;
unless (defined $pierwsza) {

chyba unless (defined $liczba) {
??