Jak pisać recenzję książki

Adam Boduch

Recenzja, omówienie utworu literackiego, spektaklu teatralnego, wystawy, koncertu, pracy naukowej itp., przeznaczone na użytek wewnętrzny (np. opinia wydawnicza oceniająca proponowane do druku dzieło) lub publikowane w prasie i in. środkach masowego przekazu.

Recenzje teatralne w Polsce zaczęli uprawiać tzw. Iksowie w Gazecie Korespondenta Warszawskiego od 1815, sygnując je podpisem X. W XX w. do najbardziej znanych polskich recenzentów teatralnych zaliczają się m.in.: T. Boy-Żeleński, A. Słonimski, J. Kott, E. Csató, K. Puzyna, M. Fik.

Recenzja przybiera różne formy: od zwięzłej noty po formy felietonowe czy eseistyczne, w zależności od miejsca i charakteru publikacji. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku prac naukowych, może przybrać kształt obszernej rozprawy czy studium.

To tyle jeśli chodzi o definicję słowa recenzja jakie podaje encyklopedia WIEM.

Założeniem tego działu jest publikowanie recenzji książek, jedynie o tematyce informatycznej. Inne recenzje będą kasowane.

Recenzja to nie tylko sprawozdanie, suchy opis książki. Czyli nie można ograniczać się do opisu, o czym książka traktuje, tematyce, spisie rozdziałów itp. Należy także załączyć swoje osobiste odczucia, przemyślenia. Czego w tej książce brakuje, co można by dodać? Tak więc niech recenzja składa się z dwóch części: obiektywnej oraz subiektywnej (własnych przemyśleń).

Podczas pisania recenzji można używać HTML, tak więc stosuj go! Dobrym rozwiązaniem jest wyświetlanie na początku recenzji okładki książki oraz informacji o niej: ISBN, wydawnictwo, cena, ilość stron oraz ewentualne dodatki (płyta CD, dyskietka). Jako, że na razie na serwer nie można dodawać żadnych załączników można pobierać okładki z serwera wydawnictwa - np.

<img src="http://wydawnictwo.com/ksiazka/okladka1034.jpg">

Można także umieszczać odnośniki do stron wydawnictwa, gdzie możliwe jest zakupienie książki.

Możliwe jest dodawanie kilku recenzji tej samej książki.

Zalecane jest korzystanie z ew. pluginów oferowanych przez wydawnictwo. Np. wyd. Helion udostępnia wybrane pluginy, które opisane zostały tutaj. Można z nich korzystać - np. do wyświetlania spisu treści książki można użyć następujeco kodu:

<script src="http://helion.pl/plugins/spis.cgi?id=ident&nr=260w"></script>

W miejsce ident należy podać identyfikator ksiązki.

1 komentarz

Tak więc niech recenzja składa się z dwóch części: obiektywnej oraz subiektywnej (własnych przemyśleń).
Powinno być IMHO "opisowej" zamiast "obiektywnej"...