To ogłoszenie wygasło w dniu 2014-04-18 08:54.
Krajowa Rada Radców Prawnych

Podmiot świadczący usługi informatyczne

Krajowa Rada Radców Prawnych

Opis oferty

Celem jest wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie świadczenie usług utrzymania następujących systemów: - Systemu Obsługi Izb Radców Prawnych oraz
- Informacyjnego Systemu Krajowej Izby Radców Prawnych,

do których autorskie prawa majątkowe są własnością KRRP.

W ramach umowy o świadczenie usług utrzymania powyższych systemów, do zleconych obowiązków wchodziłyby:

  • dzierżawa serwerów
  • administracja serwerem www
  • administracja serwerem bazodanowym
  • administracja usługami zabezpieczającymi
  • bieżący monitoring serwerów
  • wykonywanie kopii zapasowych
  • ochrona przed nieautoryzowanym dostępem
  • usuwanie nieprawidłowości i błędów
  • hosting.
Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji powyższych punktów określa specyfikacja zamieszczona na stronie głównej www.kirp.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty w terminie do dnia 17 kwietnia 2014 r. poprzez przesyłanie ich w formie elektronicznej na adres [email protected]. Oferta powinna zawierać wskazanie stałego, zryczałtowanego, miesięcznego wynagrodzenia ze wskazaniem jego wartości netto oraz brutto, za które oferent gotów jest świadczyć z najwyższą starannością usługi wskazane powyżej, a wyspecyfikowane w załączniku.

Oferta obowiązkowo powinna zawierać dane identyfikacyjne i kontaktowe, jak również może zawierać krótki opis wskazujący na dotychczasowe doświadczenie zgłaszającego się (nie więcej niż strona formatu A4).

Komisja Konkursowa skontaktuje się z wybranymi oferentami najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r. w celu omówienia szczegółów współpracy. Krajowa Rada Radców Prawnych zastrzega sobie jednocześnie możliwość kontaktu z więcej niż jednym oferentem, celem podjęcia dalszych negocjacji, których efekt rzutował będzie na wybór podmiotu z którym zostanie zawarta umowa.

Metodologia pracy