Inżynier Konfiguracji Oprogramowania (Phyton / Linux)

Wymagane

Opis oferty

Znajomość:
-Phyton,
-Bash,
-Linux,
-systemu kontroli werscji (SVN)

Wykształcenie wyższe kierunkowe.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.