To ogłoszenie wygasło w dniu 2016-07-03 14:20.
Agencja Pracy Select

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER

Agencja Pracy Select

Opis oferty

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER

Employment Agency „Select", a company operating in the area of personal counseling, job placement and temporary work, part of the Business Solutions Wojciech Karłowski (National Register of Employment Agencies under the number: 3891) is looking for candidates for the position:
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER Budgett: 80 zł/h
Location: Warszawa
Required Specialists 2

Requirements:
- At least 1 year experience in web test automation with Selenium/WebDriver Java/Groovy
- Experience in test automation of various web services
- At least 1 year (everyday use) experience in Java
- Experience in Junit. Hamcrest is nice to have
- Experience with Test Driven Development (TDD), behavioral-driven development (BDD) for example with tools like Cucumber
- Familiar with modern VCS systems
- General experience in establishing good automation testing practices (e.g. page object, domain object and other useful OOP testing patterns)
- Experience in test automation of integration and acceptance testing and in explorative testing
- Basic experience in Linux and shell scripting
- Good written and spoken English

Interested candidates please send your CV with consent to the processing of personal data to the following e-mail address: [email protected] with the specified reference number in the subject line.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości Business Solutions do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Metodologia pracy