To ogłoszenie wygasło w dniu 2016-02-10 12:07.
rivet group

Java Web Developer

rivet group

Opis oferty

Oferujemy: - możliwość realizacji nowatorskich, ciekawych projektów dla naszych klientów w Polsce i za granicą,
- wyjątkową atmosferę pracy w zgranym i dobrze zorganizowanym zespole specjalistów,
- indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji pod okiem mentora,
- szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, certyfikację, udział w konferencjach.

Wymagania

Wymagania: - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wytwarzaniu aplikacji Web
z wykorzystaniem technologii Java,
- bardzo dobra znajomość języka Java,
- dobra, praktyczna znajomość relacyjnych baz danych i SQL,
- dobra znajomość HTML, Java Script, CSS,
- praktyczna znajomość co najmniej jednego nowoczesnego środowiska wykorzystującego techniki Inverse of Control lub Dependency Injection
oraz mapowania obiektowo relacyjnego (ORM),
- praktyczna znajomość podstawowych elementów programowania wielowątkowego w JAVA,
- znajomość podstawowych zagadnień związanych z transakcyjnością
w środowiskach wielowątkowych,
- umiejętność samodzielnego, praktycznego rozwiązywania problemów
we wszystkich warstwach nowoczesnej aplikacji Web,
- znajomość podstawowych wzorców projektowych OOP i umiejętność stosowania ich w praktyce,
- zaangażowanie, odpowiedzialność.

Mile widziane:

- doświadczenie w technologiach Spring IoC, CDI, EJB, JPA,
- doświadczenie w Vaadin i GWT,
- doświadczenie w wytwarzaniu aplikacji desktopowych,
- bardzo dobra znajomość Java Script z uwzględnieniem technik stosowanych
w nowoczesnych środowiskach AJAX.

Metodologia pracy