Pobieranie informacji o modułach jakie wykorzystuje proces

Ktos

Każdy proces może wykorzystywać wiele różnych modułów i bibliotek DLL, a dostęp do informacji które z nich wykorzystuje może mieć wymierne korzyści, na przykład w celach diagnostycznych.

Aby uzyskać dostęp do listy modułów jakie wykorzystuje dany aktywny proces w systemie można posłużyć się komendą Get-Process, która zwraca komplet informacji o danym procesie (lub o procesach aktywnych w systemie).

Przykładowo komenda:

Get-Process explorer | Format-List *

zwróci nam komplet dostępnych informacji o procesie Eksploratora, w tym element o nazwie Modules, będący kolejną kolekcją, którą możemy wykorzystać.

MainModule         : System.Diagnostics.ProcessModule (Explorer.EXE)
MaxWorkingSet       : 1413120
MinWorkingSet       : 204800
Modules          : {Explorer.EXE, ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll...}
NonpagedSystemMemorySize  : 22264
NonpagedSystemMemorySize64 : 22264
PagedMemorySize64     : 29528064
PagedSystemMemorySize   : 316696
PagedSystemMemorySize64  : 316696
PeakPagedMemorySize    : 232783872
PeakPagedMemorySize64   : 232783872
PeakWorkingSet       : 42446848
(...)

Wylistowanie wszystkich modułów możemy zrealizować na przykład przez proste polecenie:

(Get-Process explorer).Modules | Format-Table
PS E:\> (Get-Process explorer).Modules | Format-Table
  Size(K) ModuleName                     FileName
  ------- ----------                     --------
   2868 Explorer.EXE                    C:\Windows\Explorer.EXE
   1144 ntdll.dll                     C:\Windows\system32\ntdll.dll
    864 kernel32.dll                    C:\Windows\system32\kernel32.dll
    764 ADVAPI32.dll                    C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
    780 RPCRT4.dll                     C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
    300 GDI32.dll                     C:\Windows\system32\GDI32.dll
    632 USER32.dll                     C:\Windows\system32\USER32.dll
    680 msvcrt.dll                     C:\Windows\system32\msvcrt.dll
    340 SHLWAPI.dll                    C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
   11064 SHELL32.dll                    C:\Windows\system32\SHELL32.dll
   1296 ole32.dll                     C:\Windows\system32\ole32.dll
    560 OLEAUT32.dll                    C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
   1052 SHDOCVW.dll                    C:\Windows\system32\SHDOCVW.dll
    252 UxTheme.dll                    C:\Windows\system32\UxTheme.dll
    104 POWRPROF.dll                    C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
    48 dwmapi.dll                     C:\Windows\system32\dwmapi.dll
   1704 gdiplus.dll                    C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b6...
    228 slc.dll                      C:\Windows\system32\slc.dll
(...)

A szczegółowe informacje o danym module można łatwo uzyskać, odwołując się do odpowiedniego elementu danej kolekcji:

(Get-Process explorer).Modules[5] | Format-List *
PS E:\> (Get-Process explorer).Modules[5] | Format-List *
Size       : 300
Company      : Microsoft Corporation
FileVersion    : 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
ProductVersion  : 6.0.6000.16386
Description    : GDI Client DLL
Product      : MicrosoftR WindowsR Operating System
ModuleName    : GDI32.dll
FileName     : C:\Windows\system32\GDI32.dll
BaseAddress    : 1984167936
ModuleMemorySize : 307200
EntryPointAddress : 1984205625
FileVersionInfo  : File:       C:\Windows\system32\GDI32.dll
          InternalName:   gdi32
          OriginalFilename: gdi32
          FileVersion:   6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
          FileDescription: GDI Client DLL
          Product:     MicrosoftR WindowsR Operating System
          ProductVersion:  6.0.6000.16386
          Debug:      False
          Patched:     False
          PreRelease:    False
          PrivateBuild:   False
          SpecialBuild:   False
          Language:     English (United States)
Site       :
Container     :

Używając komendy Foreach-Item (czyli de facto pętli foreach) można na przykład policzyć ile pamięci zajmują wszystkie moduły wykorzystywane przez dany proces:

$size = 0; (Get-Process explorer).Modules | foreach { $size += $_.Size }; $size
PS E:\> $size = 0; (Get-Process explorer).Modules | foreach { $size += $_.Size }; $size
82496

Wynik został podany w kilobajtach. Z kolei odwołując się do parametru Count kolekcji można dowiedzieć się z ilu modułów korzysta dany proces:

(Get-Process powershell).Modules.Count
PS E:\> (Get-Process powershell).Modules.Count
67
PS E:\>

0 komentarzy