Parsowanie nagłówków RSS

Ktos

Używając PowerShella można w łatwy sposób parsować nagłówki RSS. RSS jest bardzo uniwersalnym formatem do publikacji nowości, stosowanym przez wiele serwisów internetowych, a sam oparty jest o XML, co powoduje, że bardzo łatwo jest nim operować, używając na przykład klasy platformy .NET System.Xml.XmlDocument.

Aby pobrać dokument ze strony internetowej można wykorzystać dostępną w .NET 2.0 i bardzo prostą w użyciu klasę System.Net.WebClient, o wiele łatwiejszą do tak prostych celów, niż używanie klas HttpRequest i HttpResponse.

$webClient = New-Object System.Net.WebClient; # tworzymy obiekty klas WebClient oraz XmlDocument
$xmlDoc = New-Object System.Xml.XmlDocument; # używając komendy New-Object
$webClient.Encoding = [System.Text.Encoding]::UTF8; # ustawiamy kodowanie klienta Web na UTF-8, by prawidłowo ściągnął nagłówki
$xml = $webClient.DownloadString("http://4programmers.net/rss.php?rss=news"); # pobieramy nagłówki RSS z serwisu 4programmers
$xmlDoc.LoadXml($xml); # ładujemy następnie pobrany kod kanału RSS do obiektu XmlDocument

Teraz możemy zrobić już różne rzeczy z instancją XmlDocument - przykładowo bez problemu wyświetlić w ładnej tabeli tytuł oraz datę publikacji za pomocą takiego polecenia:

$xmlDoc.GetElementsByTagName("item") | Format-Table title,pubDate

Co daje na przykład taki wynik:

PS E:\> $xmlDoc.GetElementsByTagName("item") | format-table title,pubDate
title                            pubDate
-----                            -------
 Przezroczyste ikony w nagłówku kontrolki ListView     Fri,20 Apr 2007 19:03:36 +0100
 Gotowce                          Fri,20 Apr 2007 18:57:53 +0100
 listview.zip                        Fri,20 Apr 2007 18:44:14 +0100
 lv trans.png                        Fri,20 Apr 2007 18:43:19 +0100
 lv n trans.png                       Fri,20 Apr 2007 18:41:13 +0100
 Td                             Thu,19 Apr 2007 21:04:29 +0100
 Strcoll                          Thu,19 Apr 2007 16:09:40 +0100
 Wyjątki                          Tue,17 Apr 2007 10:48:25 +0100
 Zmienne                          Sun,15 Apr 2007 12:07:28 +0100
 Milyges                          Sat,14 Apr 2007 20:02:40 +0100
 Rozdział 1                         Sat,14 Apr 2007 14:57:02 +0100
 Register                          Sat,14 Apr 2007 13:39:53 +0100
 Ikonka z bitmapy                      Wed,11 Apr 2007 17:51:32 +0100
 OpenGL                           Wed,11 Apr 2007 12:40:00 +0100
 LKS                            Mon,09 Apr 2007 20:20:21 +0100
 Konwersje liczb                      Mon,09 Apr 2007 13:40:37 +0100
 Strtol                           Sat,07 Apr 2007 20:18:55 +0100
 Jak pobrać losowy cytat z Basha              Sat,07 Apr 2007 14:11:08 +0100
 Delphi                           Fri,06 Apr 2007 21:17:11 +0100
 Artykuły do usunięcia                   Fri,06 Apr 2007 15:48:42 +0100

Bez problemu można także odwołać się do jednego, określonego elementu kanału RSS, na przykład:

$xmlDoc.rss.channel.item[7] | Format-List
PS E:\> $xmlDoc.rss.channel.item[7] | Format-List
title    : Strcoll
link    : http://4programmers.net/C/Strcoll
description : Budowa:
       #include
       int strcoll(const char *cStr1, const char *cStr2);
       Funkcja strcoll() porównuje łańcuch wskazywany przez cStr1 z łańcuchem wskazywanym przez cStr2. Funkcja s
       trcoll()
pubDate   : Thu,19 Apr 2007 16:09:40 +0100

0 komentarzy