IV Spotkanie grupy poświęconej Wzorcom Projektowym

Koziołek

Zapraszam na 4. spotkanie grupy poświęconej Wzorcom Projektowym. Tematem przewodnim spotkania będzie wzorzec Singleton, uznawany za wielu za antywzorzec. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2008 roku, o godzinie 18.00 w sali 5440 wydziału MIMUW przy ul. Banacha 2 w Warszawie. Prowadzącym spotkanie będzie Bartek "Koziołek" Kuczyński, który omówi w/w wzorzec.

Największym problem z wzorcem Singleton jest głównie jego złe użycie, czy też błędne rozumienie jego funkcji w programie. Dlatego uprasza się obecnych o przyniesienie ze sobą wiedzy na ten temat, czy też dużej ilości pytań, tak aby po spotkaniu wszyscy wiedzieli kiedy należy używać tego wzorca, a kiedy jego użycie nie jest wskazane.
Poniżej zamieszczam kilka linków, które pozwolą zorientować się w temacie:

http://www.cs.umd.edu/~pugh/j[...]del/DoubleCheckedLocking.html
http://blogs.techrepublic.com[...]amming-and-development/?p=449
http://tech.puredanger.com/2007/07/03/pattern-hate-singleton/

Osoby zainteresowane mogą zabrać ze sobą laptopy i próbować na bieżąco szukać rozwiązania i kodować, następnie będzie można je zaprezentować i poddać pod osąd grupy. Zapraszam również do dyskusji na forum grupy Warszawa Design Patterns Study Group.

0 komentarzy