Odśwież, Zatrzymaj, Wstecz, Dalej w JavaScript

Coldpeer

Odświeżanie strony

```javascript window.refresh(); ``` Lub:
location.reload();

Zatrzymanie ładowania strony

```javascript location.stop(); ```

Powrót po poprzednio oglądanej strony

```javascript history.back(1); ```

Przejście do następnej strony

```javascript window.forward(); ```
Z powyższych zastosowań można zrobić np. link, który będzie powracał do poprzednio oglądanej strony (będzie pełnił funkcję przycisku "Wstecz" z przeglądarek WWW):

Wstecz

FAQ

0 komentarzy