Jak wywołać metodę obiektu z użyciem setTimeout

piechnat

Można posłużyć się taką funkcją:

Function.prototype.setApply = function(delay, thisArg, argArray) {
 var thisFunc = this;
 argArray = (argArray instanceof Array) ? argArray : [];
 return setTimeout( function() {
  thisFunc.apply(thisArg, argArray);
 }, delay);
};

Przykład użycia:

function TestClass() {
 this.showMsg = function(str) {
  alert(str);
 }
 this.delayedMsg = function(str) {
  this.showMsg.setApply(1000, this, [str]);
 }
}
var testObj = new TestClass();
testObj.delayedMsg('Test');
FAQ

0 komentarzy