Zagnieżdżone pętle for

bogdans

Artykuł dotyczy takiej sytuacji:

for(int i=a1;i<=b1;i++)
  for(int j=a2;j<=b2;j++)
   ...
   {
      //zrób coś, kod zależy od wartości zmiennych sterujących i,j,...,
   }
  }
}

Niestety, w czasie pisania programu nie znamy głębokości zagnieżdżenia, nie znamy też zakresów zmiennych sterujących: zmienne a1,b1,a2,...
Mój pomysł jest następujący, korzystamy z dwóch kolekcji:

 • `ArrayList<point> ranges`. Rozmiar tej kolekcji to głębokość zagnieżdżenia, każdy element tej kolekcji (obiekt klasy `Point` to para liczb typu __int__) wyznacza zakres pętli.
 • `ArrayList<integer> indexes`. Kolekcja ta zawiera wartości zmiennych sterujących.
Do zorganizowania pętli wykorzystujemy tę metodę: ```java private void doSomething(ArrayList<point> ranges, ArrayList<integer> indexes) { if(ranges.size() == 1) { Task task = new Task(); //nazwa tej klasy jest całkowicie dowolna for(int i=ranges.get(0).x;i<=ranges.get(0).y;i++) { ArrayList<integer> indexes2 = new ArrayList<integer>(indexes); indexes2.add(i); task.run(indexes2); //nazwa tej metody również jest dowolna } } else { for(int i=ranges.get(0).x;i<=ranges.get(0).y;i++) { ArrayList<point> ranges2 = new ArrayList<point>(); ranges2.addAll(ranges); ranges2.remove(0); ArrayList<integer> indexes2 = new ArrayList<integer>(indexes); indexes2.add(i); doSomething(ranges2,indexes2); } } } ``` Najpierw tworzymy kolekcję `ranges`. Możemy odpytać użytkownika, możemy losować,... Potem wywołujemy ```java doSomething(ranges, new ArrayList<integer>()); ``` Jeżeli kod klasy `Task` wygląda tak: ```java class Task { private void run(ArrayList<integer> indexes) { int sum = 0; String txt = ""; int sumOfIndexes = 0; for(int l:indexes) { sum+=l*l; txt+=l+"^2+"; sumOfIndexes+=l; } txt = txt.substring(0,txt.length()-1); if(sum == 100 && (sumOfIndexes % 2) == 0) { System.out.println(txt+"="+sum); } } } ``` to wypisane zostaną wyrażenia postaci `6^2+8^2=100`,`5^2+5^2+5^2+4^2+3^2=100`,...,(suma zmiennych sterujących musi być parzysta, suma ich kwadratów musi być równa 100).

0 komentarzy