Zagnieżdżone pętle for

bogdans

Artykuł dotyczy takiej sytuacji:

for(int i=a1;i<=b1;i++)
  for(int j=a2;j<=b2;j++)
   ...
   {
      //zrób coś, kod zależy od wartości zmiennych sterujących i,j,...,
   }
  }
}

Niestety, w czasie pisania programu nie znamy głębokości zagnieżdżenia, nie znamy też zakresów zmiennych sterujących: zmienne a1,b1,a2,...
Mój pomysł jest następujący, korzystamy z dwóch kolekcji:

 • `ArrayList<point> ranges`. Rozmiar tej kolekcji to głębokość zagnieżdżenia, każdy element tej kolekcji (obiekt klasy `Point` to para liczb typu __int__) wyznacza zakres pętli.
 • `ArrayList<integer> indexes`. Kolekcja ta zawiera wartości zmiennych sterujących.

Do zorganizowania pętli wykorzystujemy tę metodę:

private void doSomething(ArrayList<Point> ranges, ArrayList<Integer> indexes)
{
  if(ranges.size() == 1)
  {
    Task task = new Task(); //nazwa tej klasy jest całkowicie dowolna
    for(int i=ranges.get(0).x;i<=ranges.get(0).y;i++)
    {
       ArrayList<Integer> indexes2 = new ArrayList<Integer>(indexes);
       indexes2.add(i);
       task.run(indexes2); //nazwa tej metody również jest dowolna
    }
  }
  else
  {
    for(int i=ranges.get(0).x;i<=ranges.get(0).y;i++)
    {
      ArrayList<Point> ranges2 = new ArrayList<Point>();
      ranges2.addAll(ranges);
      ranges2.remove(0);        
      ArrayList<Integer> indexes2 = new ArrayList<Integer>(indexes);
      indexes2.add(i);
      doSomething(ranges2,indexes2);
    }
  }    
}

Najpierw tworzymy kolekcję ranges. Możemy odpytać użytkownika, możemy losować,...
Potem wywołujemy

doSomething(ranges, new ArrayList<Integer>());

Jeżeli kod klasy Task wygląda tak:

class Task
{
   private void run(ArrayList<Integer> indexes)
   {
     int sum = 0;
     String txt = "";
     int sumOfIndexes = 0;
     for(int l:indexes)
     {
       sum+=l*l;
       txt+=l+"^2+";
       sumOfIndexes+=l;
     }
     txt = txt.substring(0,txt.length()-1);
     if(sum == 100 && (sumOfIndexes % 2) == 0)
     {
       System.out.println(txt+"="+sum);
     }     
  }
}

to wypisane zostaną wyrażenia postaci 6^2+8^2=100,5^2+5^2+5^2+4^2+3^2=100,...,(suma zmiennych sterujących musi być parzysta, suma ich kwadratów musi być równa 100).

0 komentarzy