Wiele MIDletów w jednym pliku

fatalbomb

Zazwyczaj pisząc aplikację na telefon przechowujemy w jednym archiwum JAR tylko jeden MIDlet. Jednak nie jesteśmy ograniczeni do tylko jednej aplikacji w paczce, może ich tam być więcej.

Aby zademonstrować działanie takiego tworu, napiszemy kilka przykładowych klas głównych. Zakładamy nowy projekt. Kod ograniczamy do absolutnego minimum:

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Midlet_1 extends MIDlet
{
 public Midlet_1()
 {
  Form f = new Form ("Form 1");
  Display.getDisplay (this).setCurrent (f);
 }
 public void startApp(){}
 public void pauseApp(){}
 public void destroyApp(boolean u){}
}

Zapisujemy ten kod jako Midlet_1.java. Tworzymy jeszcze ze dwa takie pliki i zapisujemy odpowiednio jako np. Midlet_2.java i Midlet_3.java, oczywiście pamiętając, że nazwa klasy, nazwa konstruktora i nazwa pliku bez rozszerzenia muszą być takie same.
Teraz otwieramy właściwości projektu. Przechodzimy na kartę MIDlets, zmieniamy właściwości pierwszego MIDletu (przycisk Edit). Wpisujemy jako nazwę klasy Midlet_1, pozostałe opcje nie mają dużego znaczenia - pierwsza definiuje ikonę dla MIDletu, trzecia nazwę.
Ikony możemy utworzyć dowolnym programem, nawet Paintem, a najlepiej zapisać je w formacie PNG. Jeżeli ikony o podanej nazwie nie będzie, po prostu nie zostanie ona wyświetlona. Obrazki zapisujemy w podfolderze /res.
Po zmodyfikowaniu właściwości pierwszego MIDletu kilkamy przycisk Add i dodajemy pozostałe dwa, według tych samych zasad co powyżej. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
midlet_list.png
Teraz możemy zamknąć okno. Wybieramy Build, a następnie Run i testujemy. Aby wrzucić na telefon, klikamy Project|Package|Create package i przerzucamy plik JAR do telefonu. Oto, jak nasz test prezentuje się na telefonie:
screenshot_3midlets.PNG

0 komentarzy