Java » FAQ

Jak stworzyć pełnowymiarowe okno

Koziołek

Jeżeli chcemy stworzyć pełnowymiarowe okno w Javie to najprostszą droga jest rozszerzenie klasy JFrame. W konstruktorze naszej klasy należy odczytać informacje o rozdzielczości ekranu i na ich podstawie stworzyć nowe okno.
Poniższy kod demonstruje jak może wyglądać taka klasa:

package net.programmers.java.faq;

import java.awt.HeadlessException;
import java.awt.Toolkit;

import javax.swing.JFrame;

public class FullScreenFrame extends JFrame {

  private static final long serialVersionUID = 6471177948622096342L;

  public FullScreenFrame(boolean undecorated) throws HeadlessException {
    this(null, undecorated);
  }

  public FullScreenFrame(String title, boolean undecorated) throws HeadlessException {
    super(title);
    this.setSize(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize());
    this.setUndecorated(undecorated);
    this.setResizable(false);
  }

}

Parametr undecorated odpowiada za niewyświetlanie ramki oraz belki okna. Jeżeli jest równy true to belka oraz ramka nie zostaną wyświetlone. Dzięki temu uzyskamy pełnowymiarowe okno.

FAQ

0 komentarzy