Java FAQ

Jak stworzyć pełnowymiarowe okno

Koziołek

Jeżeli chcemy stworzyć pełnowymiarowe okno w Javie to najprostszą droga jest rozszerzenie klasy JFrame. W konstruktorze naszej klasy należy odczytać informacje o rozdzielczości ekranu i na ich podstawie stworzyć nowe okno.
Poniższy kod demonstruje jak może wyglądać taka klasa:

package net.programmers.java.faq;
 
import java.awt.HeadlessException;
import java.awt.Toolkit;
 
import javax.swing.JFrame;
 
public class FullScreenFrame extends JFrame {
 
    private static final long serialVersionUID = 6471177948622096342L;
 
    public FullScreenFrame(boolean undecorated) throws HeadlessException {
        this(null, undecorated);
    }
 
    public FullScreenFrame(String title, boolean undecorated) throws HeadlessException {
        super(title);
        this.setSize(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize());
        this.setUndecorated(undecorated);
        this.setResizable(false);
    }
 
}

Parametr undecorated odpowiada za niewyświetlanie ramki oraz belki okna. Jeżeli jest równy true to belka oraz ramka nie zostaną wyświetlone. Dzięki temu uzyskamy pełnowymiarowe okno.

FAQ

0 komentarzy