Czym skompilować i uruchomić plik java

ŁF

Aby uruchamiać programy musisz ściągnąć z strony http://java.sun.com i zainstalować Java 2 Runtime Environment (J2RE); do kompilowania służą narzędzia zawarte w środowisku J2SE (Java 2 Standard Edition - http://java.sun.com/j2se/1.4.2/index.jsp; pakiet ten zawiera J2RE, więc nie musisz ściągać obu środowisk osobno).
Po zainstalowaniu pakietu programem javac.exe skompilujesz plik .java:
javac nazwa.java
W wyniku dostaniesz plik nazwa.class, który uruchomisz następująco:
java nazwa
nie podawaj rozszerzenia pliku (.class)!
Pamiętaj, żeby ścieżka do katalogu bin, w którym znajduje się kompilator (tzn. plik javac.exe) oraz maszyna wirtualna (java.exe) znajdowała się w zmiennej PATH; w przeciwnym wypadku musisz podać całą ścieżkę dostępu do pliku javac.exe i java.exe np.: "D:\Program Files\J2SE\bin\javac.exe".

FAQ

0 komentarzy