pobieranie danych z api

0

Chcę utowrzyć zagnieżdzone ul, jak to zrobić nie znając struktury json? Jak np. pozyskać np. nazwę candidate? np. data[i].candidate - jak to zapisać nie wiedząc, że tam jest ta nazwa?
Wkleiłem kawałek kodu i plik json.

fetch('./data.json')
      .then(function (response) {
        return response.json();
      })
      .then(function (data) {
        
        let candidates = document.querySelector(".candidates");
        for (let i = 0; i < data.length; i++) {
          let li = document.createElement('li');
          candidates.appendChild(li);
        }
      })
      .catch(function (err) {
        console.log(err)
      });
[
  {
    "candidate": {
      "first_name": "Margaret",
      "skills": [
        "skLearn",
        "Java",
        "R",
        "SQL",
        "Spark",
        "C++"
      ],
      "interests": [
        "swimmigng",
        "climbing"
      ]
    }
  },
  {
    "candidate": {
      "first_name": "Olivia",
      "skills": [
        "Spark",
        "C++"
      ],
      "interests": [
        "golf",
        "skiing"
      ]
    }
  }
]
3

Jest kilka sposobów, żeby to odczytać

 1. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/entries
 2. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/keys
 3. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for...in
const json = {
 "first_name": "Margaret",
 "age": 32,
 "city": "Warsaw",
 "country": "Poland",
}

// 1
for (const [name, value] of Object.entries(json)) {
 console.log(`Pole o nazwie "${name}" ma wartość "${value}"`);
}

// 2
for (const name of Object.keys(json)) {
 console.log(`Pole o nazwie "${name}" ma wartość "${json[name]}"`);
}

// 3
for (const name in json) {
  console.log(`Pole o nazwie "${name}" ma wartość "${json[name]}"`);
}
0

A jeśli mam zagnieżdżony obiekt to definiować potem wartości jako klucze czy jak?

0
mistrzkrisu6 napisał(a):

A jeśli mam zagnieżdżony obiekt to definiować potem wartości jako klucze czy jak?

To zależy co chcesz potem z tym zrobić.

JavaScript nie udostępnia gotowej funkcji do iteracji po zagnieżdżonych obiektach, więc musiałbyś poszukać biblioteki na npm, albo zrobić własną prostą implementacje.

Oto mój przykład z wykorzystaniem rekurencji

const treeLoop = (value, callback) => {
 if (Array.isArray(value) || (typeof value === 'object' && value)) {
  for (const key in value) {
   callback(key, value[key]);
   treeLoop(value[key], callback);
  }
 }
}

treeLoop(json, (key, value) => {
 console.log('------');
 console.log(`${key} <--> ${JSON.stringify(value)}`);
});

Funkcja przechodzi przez całą strukturę JSON'a i przy każdej wartości wywołuje ten sam callback.

0

musze stworzyć zagnieżdżona listę mając plik json

1
Xarviel napisał(a):
mistrzkrisu6 napisał(a):

A jeśli mam zagnieżdżony obiekt to definiować potem wartości jako klucze czy jak?

To zależy co chcesz potem z tym zrobić.

JavaScript nie udostępnia gotowej funkcji do iteracji po zagnieżdżonych obiektach, więc musiałbyś poszukać biblioteki na npm, albo zrobić własną prostą implementacje.

Oto mój przykład z wykorzystaniem rekurencji

const treeLoop = (value, callback) => {
 if (Array.isArray(value) || (typeof value === 'object' && value)) {
  for (const key in value) {
   callback(key, value[key]);
   treeLoop(value[key], callback);
  }
 }
}

treeLoop(json, (key, value) => {
 console.log('------');
 console.log(`${key} <--> ${JSON.stringify(value)}`);
});

Funkcja przechodzi przez całą strukturę JSON'a i przy każdej wartości wywołuje ten sam callback.

zrobiłem tak - link do strony link i kodu link jednak nie wiem jak to zgrać by działało poprawnie

1
// Twój plik data.json
const json = {
 Candidates: {
  Margaret: {
   skills: ['skLearn', 'Java', 'R', 'SQL', 'Spark', 'C++'],
   interests: ['swimmigng', 'climbing'],
  },
  Olivia: {
   skills: ['Spark', 'C++'],
   interests: ['golf', 'skiing'],
  },
 },
};

// Funkcja, która przechodzi przez cały JSON i uruchamia podany callback
const treeLoop = (value, callback, index = 0) => {
 if (Array.isArray(value) || typeof value === 'object') {
  for (const key in value) {
   callback(key, value[key], index);
   treeLoop(value[key], callback, index + 1);
  }
 }
};

// Tworzy element <ul>
// Parametr index jest jedynie po to, żeby łatwo można byłoby odnaleźć element przez querySelectorAll
const createList = (index) => {
 const list = document.createElement('ul');
 list.dataset.index = index;

 return list;
}

// Tworzy element <li>
// Parametr key dodałem, żeby ułatwić wyszukiwanie przez querySelector
const createItem = (key, value) => {
 const listItem = document.createElement('li');
 listItem.dataset.key = key;
 listItem.textContent = !/^\d$/.test(key) || typeof value === 'object' ? key : value;

 return listItem;
}

// Pobiera ostatni znacznik <ul> z danym atrybutem data-index
const getList = (index) => {
 if (index === 0) {
  return rootList;
 }

 const list = rootList.querySelectorAll(`:scope ul[data-index="${index}"]`);
 return list[list.length - 1];
}

// Pobiera znacznik <li> z danej listy
const getItem = (lastList, key) => {
 return lastList.querySelector(`:scope > li[data-key="${key}"]`);;
}

// Główna lista
const rootList = createList(0);

// Tutaj cały mechanizm i wykorzystanie wszystkich funkcji pomocniczych
treeLoop(json, (key, value, index) => {
 const list = getList(index) || createList(index);
 const item = getItem(list, key) || createItem(key, value);

 if (typeof value === "object") {
  item.appendChild(createList(index + 1));
 }

 list.appendChild(item);
});

// Wyświetlenie całej listy na stronie
document.body.append(rootList);

I wynikiem tego wszystkiego jest takie drzewko zbudowane z JSON'a.

 • Candidates
  • Margaret
   • skills
    • skLearn
    • Java
    • R
    • SQL
    • Spark
    • C++
   • interests
    • swimmigng
    • climbing
  • Olivia
   • skills
    • Spark
    • C++
   • interests
    • golf
    • skiing
0
Xarviel napisał(a):
// Twój plik data.json
const json = {
 Candidates: {
  Margaret: {
   skills: ['skLearn', 'Java', 'R', 'SQL', 'Spark', 'C++'],
   interests: ['swimmigng', 'climbing'],
  },
  Olivia: {
   skills: ['Spark', 'C++'],
   interests: ['golf', 'skiing'],
  },
 },
};

// Funkcja, która przechodzi przez cały JSON i uruchamia podany callback
const treeLoop = (value, callback, index = 0) => {
 if (Array.isArray(value) || typeof value === 'object') {
  for (const key in value) {
   callback(key, value[key], index);
   treeLoop(value[key], callback, index + 1);
  }
 }
};

// Tworzy element <ul>
// Parametr index jest jedynie po to, żeby łatwo można byłoby odnaleźć element przez querySelectorAll
const createList = (index) => {
 const list = document.createElement('ul');
 list.dataset.index = index;

 return list;
}

// Tworzy element <li>
// Parametr key dodałem, żeby ułatwić wyszukiwanie przez querySelector
const createItem = (key, value) => {
 const listItem = document.createElement('li');
 listItem.dataset.key = key;
 listItem.textContent = !/^\d$/.test(key) || typeof value === 'object' ? key : value;

 return listItem;
}

// Pobiera ostatni znacznik <ul> z danym atrybutem data-index
const getList = (index) => {
 if (index === 0) {
  return rootList;
 }

 const list = rootList.querySelectorAll(`:scope ul[data-index="${index}"]`);
 return list[list.length - 1];
}

// Pobiera znacznik <li> z danej listy
const getItem = (lastList, key) => {
 return lastList.querySelector(`:scope > li[data-key="${key}"]`);;
}

// Główna lista
const rootList = createList(0);

// Tutaj cały mechanizm i wykorzystanie wszystkich funkcji pomocniczych
treeLoop(json, (key, value, index) => {
 const list = getList(index) || createList(index);
 const item = getItem(list, key) || createItem(key, value);

 if (typeof value === "object") {
  item.appendChild(createList(index + 1));
 }

 list.appendChild(item);
});

// Wyświetlenie całej listy na stronie
document.body.append(rootList);

I wynikiem tego wszystkiego jest takie drzewko zbudowane z JSON'a.

 • Candidates
  • Margaret
   • skills
    • skLearn
    • Java
    • R
    • SQL
    • Spark
    • C++
   • interests
    • swimmigng
    • climbing
  • Olivia
   • skills
    • Spark
    • C++
   • interests
    • golf
    • skiing

dzięki, ciężko mi się trochę w tym połapać, chciałbym zrobić by te ul były zwijane i wcześniej robiłem to w tagu

<details>
 <summary>Szczypta detali</summary>
 <p>Informacje szczegółowe na dany temat.</p>
</details>

chciałem kod tworzenia listy zmienić na

const createList = (index) => {
  const details = document.createElement('details');
  details.dataset.index = index;
  const summary = document.createElement('summary');
  details.appendChild(summary);
  const list = document.createElement('ul');

 return details;
}

ale jednak to jest źle

1

@mistrzkrisu6 tworzysz znacznik details, dodajesz tam znacznik summary, ale nie dodajesz listy z samego końca.

Dodałem tutaj jedynie jeden warunek + firstElementChild, ale wstawiam całe dwie funkcje, żebyś miał łatwiej z dodaniem u siebie zmian.

const createItem = (key, value) => {
 const listItem = document.createElement('li');
 listItem.dataset.key = key;

 if (typeof value === "object") { // <--- ten warunek jest nowy
  const details = document.createElement('details');
  const summary = document.createElement('summary');
  summary.textContent = key;

  details.append(summary);
  listItem.append(details)
 } else {
  listItem.textContent = !/^\d$/.test(key) ? key : value;
 }

 return listItem;
}

treeLoop(json, (key, value, index) => {
 const list = getList(index) || createList(index);
 const item = getItem(list, key) || createItem(key, value);

 if (typeof value === "object") {
  item.firstElementChild.appendChild(createList(index + 1)); // <-- dochodzi nam tutaj firstElementChild, żeby wstawiać <ul> do znacznika <details>
 }

 list.appendChild(item);
});

screenshot-20220503175434.png

0
Xarviel napisał(a):

@mistrzkrisu6 tworzysz znacznik details, dodajesz tam znacznik summary, ale nie dodajesz listy z samego końca.

Dodałem tutaj jedynie jeden warunek + firstElementChild, ale wstawiam całe dwie funkcje, żebyś miał łatwiej z dodaniem u siebie zmian.

const createItem = (key, value) => {
 const listItem = document.createElement('li');
 listItem.dataset.key = key;

 if (typeof value === "object") { // <--- ten warunek jest nowy
  const details = document.createElement('details');
  const summary = document.createElement('summary');
  summary.textContent = key;

  details.append(summary);
  listItem.append(details)
 } else {
  listItem.textContent = !/^\d$/.test(key) ? key : value;
 }

 return listItem;
}

treeLoop(json, (key, value, index) => {
 const list = getList(index) || createList(index);
 const item = getItem(list, key) || createItem(key, value);

 if (typeof value === "object") {
  item.firstElementChild.appendChild(createList(index + 1)); // <-- dochodzi nam tutaj firstElementChild, żeby wstawiać <ul> do znacznika <details>
 }

 list.appendChild(item);
});

screenshot-20220503175434.png

chciałbym zrobić by np. tam gdzie ul mają indexy parzyste to jak klikam na inny details co ma ul z tym indexem to by nie dało się go otworzyć i myślałem o czymś takim

document.querySelectorAll('details').forEach(item => {
 item.addEventListener('click' , e => {
  if (item.dataset.index % 2 != 0) {
  warunek do sprawdzenia czy istnieje już details o tym id który jest otwarty
   item.open = false;
  }
 })
})
  

tylko nie wiem jak zrobić by details też miało index np. taki jak ul i właśnie warunek który napisałem

0
mistrzkrisu6 napisał(a):

chciałbym zrobić by np. tam gdzie ul mają indexy parzyste to jak klikam na inny details co ma ul z tym indexem to by nie dało się go otworzyć i myślałem o czymś takim

document.querySelectorAll('details').forEach(item => {
 item.addEventListener('click' , e => {
  if (item.dataset.index % 2 != 0) {
  warunek do sprawdzenia czy istnieje już details o tym id który jest otwarty
   item.open = false;
  }
 })
})
  

tylko nie wiem jak zrobić by details też miało index np. taki jak ul i właśnie warunek który napisałem

NIe musimy przypisywać tego bezpośrednio do details, bo możemy odwołać się do ul przykładowo za pomocą metody closest.

for (const list of document.querySelectorAll('ul[data-index]')) { // Pobieramy wszystkie listy
 const index = Number(list.dataset.index); // Zamieniamy atrybut data-index w liczbę (domyślnie jest stringiem)
 const details = list.closest('details'); // Wyszukujemy najbliższy znacznik details

 if (!details) { // Sprawdzamy, czy details nie istnieje
  continue; // Jeśli tak to resetujemy pętle
 }

 details.addEventListener('click', (e) => { // Podpinamy event click
  e.preventDefault(); // Resetujemy domyślny event
  e.stopPropagation(); // Wyłączamy propagacje

  if (index % 2 !== 0 || e.currentTarget.open) { // Jeśli index jest parzysty lub details jest otwarte
   e.currentTarget.open = !e.currentTarget.open; // To zamykamy go 

   return; // I wychodzimy z eventu
  }

  for (const indexList of document.querySelectorAll(`ul[data-index="${index}"]`)) { // Robimy pętle po pobranych listach
   const indexDetails = indexList.closest('details'); // Wyszukujemy najbliższy znacznik details
   
   if (indexDetails.open) { // Sprawdzamy, czy jest otwarty
    return; // Jeśli tek to przerywamy event
   }
  }

  e.currentTarget.open = true; // Na samym końcu jeśli wszystkie warunki nie zadziałały to rozwijamy details
 });
}
0
Xarviel napisał(a):
mistrzkrisu6 napisał(a):

chciałbym zrobić by np. tam gdzie ul mają indexy parzyste to jak klikam na inny details co ma ul z tym indexem to by nie dało się go otworzyć i myślałem o czymś takim

document.querySelectorAll('details').forEach(item => {
 item.addEventListener('click' , e => {
  if (item.dataset.index % 2 != 0) {
  warunek do sprawdzenia czy istnieje już details o tym id który jest otwarty
   item.open = false;
  }
 })
})
  

tylko nie wiem jak zrobić by details też miało index np. taki jak ul i właśnie warunek który napisałem

NIe musimy przypisywać tego bezpośrednio do details, bo możemy odwołać się do ul przykładowo za pomocą metody closest.

for (const list of document.querySelectorAll('ul[data-index]')) { // Pobieramy wszystkie listy
 const index = Number(list.dataset.index); // Zamieniamy atrybut data-index w liczbę (domyślnie jest stringiem)
 const details = list.closest('details'); // Wyszukujemy najbliższy znacznik details

 if (!details) { // Sprawdzamy, czy details nie istnieje
  continue; // Jeśli tak to resetujemy pętle
 }

 details.addEventListener('click', (e) => { // Podpinamy event click
  e.preventDefault(); // Resetujemy domyślny event
  e.stopPropagation(); // Wyłączamy propagacje

  if (index % 2 !== 0 || e.currentTarget.open) { // Jeśli index jest parzysty lub details jest otwarte
   e.currentTarget.open = !e.currentTarget.open; // To zamykamy go 

   return; // I wychodzimy z eventu
  }

  for (const indexList of document.querySelectorAll(`ul[data-index="${index}"]`)) { // Robimy pętle po pobranych listach
   const indexDetails = indexList.closest('details'); // Wyszukujemy najbliższy znacznik details
   
   if (indexDetails.open) { // Sprawdzamy, czy jest otwarty
    return; // Jeśli tek to przerywamy event
   }
  }

  e.currentTarget.open = true; // Na samym końcu jeśli wszystkie warunki nie zadziałały to rozwijamy details
 });
}

chciałbym jeszcze by kiedy rozwijam ostatnią listę w gałęzi by nie mieć tego paska szarego do rozwijania, jak mogę sprawdzić ten warunek bo nawet jeśli to jest ostatnie ul z tym indexem to te indexy powtarzają się w innej gałęzi - tu jest kod
link a tu strona link

1

O to już pytałeś w innym temacie i nawet jest tam moja odpowiedź :] (linie konturowe w zagnieżdżonym ul)

Spróbowałbym w taki sposób, że na ostatnie <li> z listy nakładałbym pseudo element ::before/::after z position: absolute, który by to zakrywał.

0
Xarviel napisał(a):

O to już pytałeś w innym temacie i nawet jest tam moja odpowiedź :] (linie konturowe w zagnieżdżonym ul)

Spróbowałbym w taki sposób, że na ostatnie <li> z listy nakładałbym pseudo element ::before/::after z position: absolute, który by to zakrywał.

tylko właśnie ten border-left jest na ul, mam jeszcze problem z płynnym zamykaniem details bo chciałbym zrobić styl równocześnie do każdego a każdy jest innej wysokości i nie mogę na sztywno wpisać wartości, czy da się to jakoś bez zmieniania height zrobić? Tak jak mam tu to przy zamykaniu od razu się zwija

details[open] summary ~ ul {
 animation: sweep .5s ease-in-out;
}
details[close] summary ~ ul {
 animation: sweepo .5s ease-in-out;
}

@keyframes sweep {
 0%  {opacity: 0; margin-left: -10px}
 100% {opacity: 1; margin-left: 0px}
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1