ListView i MySQL

0

witam all.

sorki ze na samym poczatku z grubej rury, ale mecze sie juz z tym od dłuzszego czasu.

Problem mam w tym ze che wyświetlić w ListView (vsRaport) zawartośc bazy danych MySQL ( korzystam z ZEOS-a). Che by wyswietlalo mi sie w itemch z tabeli Links, pozycje z kolumny Nazwa, a w sub itemch z tabeli Files,pozycje z kolumn plik , size.

zamiesczam fragment kodu

procedure TFiles.DBLookupListBox1Click(Sender: TObject);
var
Lista: TStringList;
n: Integer;
begin
Lista:=TStringList.Create;
ListView1.Items.Clear;
try
while not Main.qrFiles.Eof do
begin
Lista.Add(Main.qrFiles.FieldByName('plik').AsString);
// lista.LoadFromFile('test.txt');
Main.qrFiles.Next;
end;
for n:=0 to Lista.Count-1 do
begin
ListView1.Items.Add;
ListView1.Items.Item[ListView1.Items.Count-1].Caption:=(Lista.Strings[n]);
ListView1.Items.Item[ListView1.Items.Count-1].ImageIndex:=0;
end;
finally
Lista.Free;
end;
end;

za pomoc z gory thx

--GeniusWarez Will Reborn.

0

thx za pomoc
poradziłem sobie sam

problem okazał się prostszy niż myślalem

przesyłam frgment kodu służacy jako rozwiązanie( chyba mozna wstawiac kod co?)

Uwaga ważne by było to generowane przy zdarzeniu OnMouseDown, bo przy zdarzeniu OnClick dopisuje po 2 pozycje takie same

procedure TFiles.DBLookupListBox1MouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

var
item :TListItem;
files,size,name,serv:string;

begin

*ponizej otwiera relacje miedzy tablica servers i links

Main.qrServers.SQL.Clear;
Main.qrServers.SQL.Add( ' SELECT id,nazwa,typ,ip, user, lacze from servers ' );
Main.qrServers.SQL.Add( ' WHERE id = ' + Main.qrLinks.FieldByName('server').AsString );
Main.qrServers.Open;

*poznizej to chyba wiadomo

files:=Main.qrFiles.FieldByName('plik').AsString;
size:=(IntToStr(Main.qrFiles.FieldByName('size').AsInteger div 1024)+' kb');
name:=Main.qrLinks.FieldByName('nazwa').AsString;
serv:=Main.qrServers.FieldByName('nazwa').AsString;

// a tu juz dodaje pozycje
item:=ListView1.Items.Add;

begin
item.Caption:=files;
item.SubItems.Add(name);
item.SubItems.Add(size);
item.SubItems.Add(serv);
end;

end;

Pozdrówka genius23--GeniusWarez Will Reborn.

0

genius23 napisał:
&gtprzesyłam frgment kodu służacy jako rozwiązanie( chyba mozna wstawiac kod co?)

Nawet trzeba ;) --Jest jeszcze jeden błąd ... :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0