Wątek zablokowany 2012-02-16 23:13 przez Demonical Monk.

Fatal error: Call to undefined function mysql_connect()

0

Witam

mam mały problem z polaczeniem do bazy czy o czymś zapomniałem?

c:\windows\php.ini

extension_dir = "c:/php/ext"
extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqli.dll

C:\apache\conf\httpd.conf

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule php5_module c:/php/php5apache2_2.dll
PHPIniDir "C:/windows"

<Directory />  
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  RewriteEngine on
  Allow from all
</Directory>

<Directory "D:/serwer/www">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  RewriteEngine on
  Allow from all
</Directory>
0

Otwórz phpinfo() i zobacz czy w ogóle jest ładowanie twój plik php.ini właściwy oraz czy rozszerzenie mysql jest załadowane. Może dyrektywa "PHPIniDir" nie działa na przykład?

0
Configuration File (php.ini) Path 	C:\windows 
Loaded Configuration File 	    C:\windows\php.ini
additional .ini files parsed 	   (none)
extension_dir	c:/php/ext	     c:/php/ext

gd2 tez mam odkomentowane w php.ini i nie ma nic o tym w phpinfo...

1

jeeeeest udało sie ale bawie sie tym php od kilku juz lat ale takiej operacji jeszcze nie musiałem wykonywać :)
wystarczyło przekopiować do katalogu z windowsem --> libmysql.dll

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1