Witam, robię stronkę i mam menu wykonane w JavaScripcie. Niestety, odnośnik umieszczony w nim nie działa, dopóki JS jest włączone.

Strona: www.grafa3d.republika.pl/POD/index.html

Kod:

<script type="text/javascript" language="JavaScript"></script>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Payable On Death - centrum informacji</title> <style type="text/css" media="screen"> @import url('main.css'); @import url('menu.css'); </style> <body bgcolor="#320002"> <script src="mootools.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script src="menu.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script src="main.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <center> Logo
Strona glowna</li> Biografia</li> Sklad</li> Dyskografia</li> Media</li> Forum</li> </ul>
</center>

 

</body> </html>
menu.js:

```javascript
var SlideList = new Class({
  initialize: function(menu, options) {
    this.setOptions(this.getOptions(), options);

    this.menu = $(menu), this.current = this.menu.getElement('li.current');

    this.menu.getElements('li').each(function(item){
      item.addEvent('mouseover', function(){ this.moveBg(item); }.bind(this));
      item.addEvent('mouseout', function(){ this.moveBg(this.current); }.bind(this));
      item.addEvent('click', function(event){ this.clickItem(event, item); }.bind(this));
    }.bind(this));

    this.back = new Element('li').addClass('background').adopt(new Element('div').addClass('left')).injectInside(this.menu);
    this.back.fx = this.back.effects(this.options);
    if(this.current) this.setCurrent(this.current);
  },

  setCurrent: function(el, effect){
    this.back.setStyles({left: (el.offsetLeft)+'px', width: (el.offsetWidth)+'px'});
    (effect) ? this.back.effect('opacity').set(0).start(1) : this.back.setOpacity(1);
    this.current = el;
  },

  getOptions: function(){
    return {
      transition: Fx.Transitions.sineInOut,
      duration: 500, wait: false,
      onClick: Class.empty
    };
  },

  clickItem: function(event, item) {
    if(!this.current) this.setCurrent(item, true);
    this.current = item;
    this.options.onClick(new Event(event), item);
  },

  moveBg: function(to) {
    if(!this.current) return;
    this.back.fx.custom({
      left: [this.back.offsetLeft, to.offsetLeft],
      width: [this.back.offsetWidth, to.offsetWidth]
    });
  }
});

SlideList.implement(new Options);

main.js:

window.addEvent('domready', function() {
  // orange menu demo
  if($('fancymenu'))
    FancyExample = new SlideList($E('ul', 'fancymenu'), {transition: Fx.Transitions.backOut, duration: 700, onClick: function(ev, item) { ev.stop(); }});

  // profile demo
  if($('pictureselect')) PictureSelect = new SlideList('pictureselect', { onClick: function(ev, item) { ev.stop(); } });

});

menu.css:

#fancymenu {
  position: center;
  height: 29px;
  width: 500px;
  background: url('images/bg.gif') no-repeat top;
  padding: 15px;
  margin: 10px 0;
  overflow: hidden;
}

#pictureselect {
  position: relative;
  height: 1%; /* ie bug */
}

#fancymenu ul, #pictureselect {
  padding: 0;
  margin: 0;
}

/* Don't apply padding here (offsetWidth will differ in IE)
  If you need padding add it to the child anchor */
#fancymenu ul li, #pictureselect li {
  float: left;
  list-style: none;
}

#fancymenu ul li a, #pictureselect li a {
  text-indent: -500em;
  z-index: 10;
  display: block;
  float: left;
  height: 30px;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

#pictureselect li {
  height: 54px;
}

#pictureselect li a {
  height: 54px;
  width: 62px;
}

#menu_glowna a {
  width: 78px;
  background: url('images/menu_glowna.png') no-repeat center !important; 
}

#menu_biografia a {
  width: 96px;
  background: url('images/menu_biografia.png') no-repeat center !important;  
}

#menu_sklad a {
  width: 66px;
  background: url('images/menu_sklad.png') no-repeat center !important;  
}

#menu_dyskografia a {
  width: 116px;
  background: url('images/menu_dyskografia.png') no-repeat center !important; ;
}

#menu_media a {
  width: 66px;
  background: url('images/menu_media.png') no-repeat center !important;  
}

#menu_forum a {
  width: 71px;
  background: url('images/menu_forum.png') no-repeat center !important;  
}

#nopicture a {
  background: url('images/no_picture.gif') no-repeat center;
}

#picture_1 a {
  background: url('images/picture_1.jpg') no-repeat center;
}

#picture_2 a {
  background: url('images/picture_2.jpg') no-repeat center;
}

#picture_3 a {
  background: url('images/picture_3.jpg') no-repeat center;
}

#picture_4 a {
  background: url('images/picture_4.jpg') no-repeat center;
}

#fancymenu li.background {
  background: url('images/bg_menu_right.png') no-repeat top right !important;
  background: url('images/bg_menu_right.gif') no-repeat top right;
  z-index: 8;
  position: absolute;
  visibility: hidden;
}

#fancymenu .background .left {
  background: url('images/bg_menu.png') no-repeat top left !important;
  background: url('images/bg_menu.gif') no-repeat top left;
  height: 30px;
  margin-right: 9px; /* 7px is the width of the rounded shape */
}

#pictureselect li.background {
  background: url('images/bg_images.gif') no-repeat top;
  z-index: 8;
  position: absolute;
  width: 53px;
  visibility: hidden;
}

#pictureselect li.background .left { display: none; }

#userprofile {
  margin-top: 15px;
  background: url('images/bg_form.gif') no-repeat top left;
  width: 360px;
  height: 180px;
  overflow: hidden;
  padding: 0 15px;
}

#userprofile h4 {
  font: bold 11px Verdana;
  margin-bottom: 10px;
}

#userprofile p.input {
  background: #EBEBEB;
  overflow: hidden;
  padding: 0 !important;
  padding: 2px 0;
}

#userprofile p.input input {
  display: block;
  margin: 3px;
  width: 348px;
  border: 1px solid #D4D4D4;
  padding: 3px 0 3px 4px;
}

#userprofile p.input input:focus {
  border: 1px solid #999;
}

// od czegoś tag `` wymyślili - Cold</b></quote>