Początkuję w Pythonie, stąd problem może dla bardziej doświadczonych jest oczywisty. Wykorzystuję w Rasperry Pi wyświetlacz OLED. Działa ładnie z fontami DejaVuSansMono. Poniżej wyimek kodu. Da się to jakoś przekształcić tak aby wyświetlane były polskie nazwy dni i miesięcy i to z polskimi literami? Nadmieniam że muszę używać pythona 2.7 a setlocale na pl_PL wyświetla błąd o braku takowych locale.
Może któryś z Szanownych Kolegów ma pomysł na to?

#-- coding: utf-8 --
.......
global fontb24
fontb24 = ImageFont.truetype('DejaVuSansMono-Bold.ttf', 24);
global font14
font14 = ImageFont.truetype('DejaVuSansMono.ttf', 14);
global smartFont
smartFont = ImageFont.truetype('DejaVuSansMono-Bold.ttf', 10);
global fontb14
fontb14 = ImageFont.truetype('DejaVuSansMono-Bold.ttf', 14);
global font11
font11 = ImageFont.truetype('DejaVuSansMono.ttf', 11);
......
if page_index==0:
text = time.strftime("%A")
draw.text((2,0),text,font=font14,fill=255)
text = time.strftime("%e %b %Y")
draw.text((2,18),text,font=font14,fill=255)
text = time.strftime("%X")
draw.text((2,40),text,font=fontb24,fill=255)