Python kivy

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-02 19:59

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Podczas uruchamiania programu pojawia się błąd. Nie może znaleźć pliku sdl2 który zainstalowałem komendą
python -m pip install docutils pygments pypiwin32 kivy_deps.sdl2==0.1.22 kivy_deps.glew==0.1.12

from kivy.uix.label import Label

class FirstKivy(App):

  def build(self):
    return Label(text="Hello Kivy!")

FirstKivy().run()
[INFO  ] [Kivy    ] v1.10.1
[INFO  ] [Python   ] v3.7.2 (tags/v3.7.2:9a3ffc0492, Dec 23 2018, 22:20:52) [MSC v.1916 32 bit (Intel)]
[INFO  ] [Factory   ] 194 symbols loaded
[INFO  ] [Image    ] Providers: img_tex, img_dds, img_pil, img_gif (img_sdl2, img_ffpyplayer ignored)
[INFO  ] [Text    ] Provider: pil(['text_sdl2'] ignored)
[CRITICAL] [Window   ] Unable to find any valuable Window provider.
sdl2 - ImportError: DLL load failed: Nie można odnaleźć określonego modułu.
 File "E:\Dokumenty\Programowanie\Projekty\SENS_baza\venv\lib\site-packages\kivy\core\__init__.py", line 59, in core_select_lib
  fromlist=[modulename], level=0)
 File "E:\Dokumenty\Programowanie\Projekty\SENS_baza\venv\lib\site-packages\kivy\core\window\window_sdl2.py", line 26, in <module>
  from kivy.core.window._window_sdl2 import _WindowSDL2Storage

[CRITICAL] [App     ] Unable to get a Window, abort.

Process finished with exit code 1
A co mówi gugiel, jak Wkleiłeś error? - lion137 2019-06-02 20:04
Na kilku forach znalazłem rozwiązania, ale żadne nie działa u mnie. - przemek8912 2019-06-02 20:08
A jakie? Żebyśmy nie powtarzali błednych. - lion137 2019-06-02 20:09
Instalowanie kivy_deps.sdl2, pygame, kivy.deps.glew, pywin32 - przemek8912 2019-06-02 20:12
Jeśli to ma jakieś znaczenie to korzystam z pycharma. - przemek8912 2019-06-02 20:13

Pozostało 580 znaków

2019-06-05 18:07

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 3 miesiące temu

0

Spróbuj na początku programu dodać

import os
os.environ['KIVY_GL_BACKEND'] = 'angle_sdl2'

Miałem podobny problem. U mnie zadziałało.

U mnie nie działa. - przemek8912 2019-06-07 18:55

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0