Mam taki kod:

case uzyj:

$polacz=polacz($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);

if($co == 'zalegle')
          {
          $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM zakupy WHERE idk='$klient' and idzam='$zam'") ;
          }
else
          {
          $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM zakupy_new WHERE  idk='$UserCookie[idk]'and idzam='$idzam'") ;
          }

 $a=0;
 $data_dzis = date("d-m-Y");
 while ($rekord=mysql_fetch_array ($wynik)){
 $id[$a] = $rekord[0];
 $idk_ = $UserCookie[idk];
 $nrkodowy[$a] = $rekord[3];
 $ilosc[$a] = $rekord[4];
 $cena[$a] = $rekord[5];
 $upust[$a] = $rekord[6];

 $a++;
 }

$b=0;
for ($b=0; $b<$a; $b++ ) { 
  //print "<script>alert(\"$a $b\");</script>";
  $query = "INSERT INTO zakupy_new (
     id, 
     idk,
     data,
     nrkodowy,
     ilosc,
     cena,
     upust,
     idzam)";
     $query .= " VALUES ( 
     '', 
     '$idk_',
     '$data_dzis',
     '$nrkodowy[$b]',
     '$ilosc[$b]',
     '$cena[$b]',
     '$upust[$b]',
     '$idzamu');";

     $wynik = mysql_query ($query) or die ("blad w pyt: $query");

    }

$ok =1;

if ($ok==1){
echo "<BODY VLINK=white LINK=white ALINK=white TEXT=#ffff00 bgcolor=#ffa800 onLoad=parent.prawa.location.href='zakupy.php'></BODY>";
}
break;

Do tej czesci przekazuje 2 paramtrey z formularza i albo wykonuje sie jedno zapytanie albo drugie. Nastepnie te dane ktore zostana zanlezione w danej tabeli sa zapisanywane jeszcze raz (jest to zastosowywanie zamowienia).
Tabele zakupy oraz zakupy_new maja identyczna strukture tylko są inne dane (tabela zakupy_new byla przekopiowana) i teraz pojawia sie problem , jak wykonuje sie zapytanie 2 czyli $co != zalegle to jest w porzadku a jezeli wykona sie 1-sze to do tabeli zapisuja sie dane (nr_kodowy, cena) ale tylko pierwsze litery czy cyfry i kurcze nie wiem czemu tak sie dzieje.
Tworze tablice z danych na poczatku wybranych i pozniej lece po tablicy i zapisuje je.
Oba te pytania sa prawie identyczne tylko ze na roznych tabelach ale o takich samych strukturach.
Wszystkie zmienne do pytan przechodzą bo sprawdzalem i sie one wykonują poprawnie.
W linijce gdzie zmienne przypisuja sie do tablic czyli:

np $ilosc[$a] = $rekord[4]; sprawdzalem i np $rekord[4] ma wartosc 13423 a po zapisaniu $ilosc[$a] ma juz wartosc 1 (oczywiscie tylko przy wykonywaniu 1-ego pytania, przy drugim jest dobrze)
Poradzcie co moze byc, moze czegos nie zauwazam.
Dzieki