Paginacja na zwykłej tablicy

0

Mam taki problem zawsze robilem paginacje przez pobranie danych przez model i na końcu zamiast get() dałem paginate(15) , a teraz muszę zrobić to na zwykłej tablicy to jak pobiorę moje dane to potem je jeszcze obrabiam w innej funkcji i teraz moje pytanie co muszę zrobić, żeby paginacje zrobić w inny sposób.

Mój kod wygląda tak.

   public function createQuestion(Request $request,$bool = false) {
     $startDay = $this->startDay;
     $moodModel = new MoodModel;
     $moodModel->createQuestions($this->startDay);

     $moodModel->setDate($request->get("dateFrom"),$request->get("dateTo"),$this->startDay);
     $moodModel->setMood($request);
     $moodModel->setLongMood($request);
     $this->setHour($moodModel,$request);
     if (!empty($request->get("whatWork")) ) {
       $moodModel->searchWhatWork($request->get("whatWork"));
     }
     if (!empty($request->get("action")) and ($request->get("action") != "undefined") ) {

       $moodModel->searchAction($request->get("action"),(array)$request->get("actionFrom"),(array)$request->get("actionTo"));
     }
     if (($request->get("ifAction")) == "on" ) {
       $moodModel->actionOn();
     }
     if (($request->get("ifWhatWork")) == "on" ) {
       $moodModel->whatWorkOn();
     }
     $moodModel->idUsers($this->idUsers);
     $moodModel->moodsSelect();
     $moodModel->groupByAction();

     if ($request->get("sort2") == "asc") {
       $moodModel->orderBy("asc",$request->get("sort"));
     }
     else {
       $moodModel->orderBy("desc",$request->get("sort"));
     }
     $this->count = $moodModel->questions->get()->count();
     if ($bool == false) {
      return $moodModel->questions->paginate(15);
     }
     else {
       return $moodModel->questions->get();
     }

I teraz tutaj w momencie jak zmienna $bool będzie true to dalej będzie to obrabiane przez inną funkcję.

Po tej fukncji jest jeszcze ta funkcja wykonywana

   public function groupActionDay($list) {
       $i = 0;
       $j = 0;
       $array =[];
       $sumLong = 0;
       $sumMood = 0;
       $how = 0;
       $sumAnxienty = 0;
       $sumVolatge = 0;
       $sumStimulation = 0;
       $sumEpizodes = 0;
     for ($i=0;$i < count($list);$i++) {

       if ($i == 0) {

         $array[$j]["datEnd"] = $list[$i]->datEnd;
   
       }
        if ($i != 0 and $list[$i]->datEnd != $list[$i-1]->datEnd ) {
         $array[$j]["count"] = $how;
         $array[$j]["mood"] = ($sumMood / $sumLong);
         $array[$j]["anxienty"] =$sumAnxienty / $sumLong;
         $array[$j]["voltage"] = $sumVolatge / $sumLong;
         $array[$j]["stimulation"] = $sumStimulation / $sumLong;
         $array[$j]["longMood"] = $sumLong;
         $array[$j]["epizodes_psychotik"] = $sumEpizodes;
         $array[$j]["id"] = $list[$i]->id;

         $j++;

         $array[$j]["datEnd"] = $list[$i]->datEnd;
         $sumMood = 0;
         $sumAnxienty = 0;
         $sumVolatge = 0;
         $sumStimulation = 0;
         $sumLong = 0;
         $how = 0;
         
       }
       
        $sumMood += ($list[$i]->level_mood * $list[$i]->longMood);
        $sumAnxienty += ($list[$i]->level_anxiety * $list[$i]->longMood);
        $sumVolatge += ($list[$i]->level_nervousness * $list[$i]->longMood);
        $sumStimulation += ($list[$i]->level_stimulation * $list[$i]->longMood);
        $sumLong += $list[$i]->longMood;
        $sumEpizodes += $list[$i]->epizodes_psychotik;

        $how++;

       if ($i == count($list)-1) {
         $array[$j]["count"] = $how;
         $array[$j]["mood"] = ($sumMood / $sumLong);
         $array[$j]["anxienty"] =$sumAnxienty / $sumLong;
         $array[$j]["voltage"] = $sumVolatge / $sumLong;
         $array[$j]["stimulation"] = $sumStimulation / $sumLong;
         $array[$j]["epizodes_psychotik"] = $sumEpizodes;
         $array[$j]["longMood"] = $sumLong;
         $array[$j]["id"] = $list[$i]->id;
       }
       
     }
     return $array;
   }

I teraz jak można wywołać paginacje na tablicy $array ?

0

Przekaż w parametrze numer strony oraz wielkość strony (to możesz zapisać w sesji czy gdzieś).
I przy zwracaniu wyniku wybierz odpowiedni zakres tablicy (używając array_slice na przykład).

0

zwyczajnie jak masz tablice to daj do collection i zrob sobie funkcje paginate

use Illuminate\Pagination\Paginator;
use Illuminate\Support\Collection;
use Illuminate\Pagination\LengthAwarePaginator;

$data = $this->paginate($yourArray);

public function paginate($items, $perPage = 5, $page = null, $options = [])
 {
   $page = $page ?: (Paginator::resolveCurrentPage() ?: 1);
   $items = $items instanceof Collection ? $items : Collection::make($items);
   return new LengthAwarePaginator($items->forPage($page, $perPage), $items->count(), $perPage, $page, $options);
 }
0
chomikowski napisał(a):

zwyczajnie jak masz tablice to daj do collection i zrob sobie funkcje paginate

use Illuminate\Pagination\Paginator;
use Illuminate\Support\Collection;
use Illuminate\Pagination\LengthAwarePaginator;

$data = $this->paginate($yourArray);

public function paginate($items, $perPage = 5, $page = null, $options = [])
 {
   $page = $page ?: (Paginator::resolveCurrentPage() ?: 1);
   $items = $items instanceof Collection ? $items : Collection::make($items);
   return new LengthAwarePaginator($items->forPage($page, $perPage), $items->count(), $perPage, $page, $options);
 }

Jest nivy wszystko dobrze tylko jak klikam na numery paginacji w widoku

To przeskakuje do localhost na główną stronę apacha, i doczytałem, że w tym przypadku trzeba dodać instrukcję $data->withPath(route('search.searchMoodSubmit')); .
Dodałem i teraz mam przy przemiszczaniu się stron paginacji błąd.

Trying to access array offset on value of type null (View: /var/www/html/nastroj_2021/resources/views/Users/Search/Mood/searchResultMoodGroupAction.blade.php)


Jeszcze może dam kod widoku paginacji.

<div class="d-flex justify-content-center">
    @php
        $arrayList->appends(['sort'=>Request::get('sort')])
        ->appends(['moodFrom'=>Request::get("moodFrom")])
        ->appends(['moodTo'=>Request::get("moodTo")])
        ->appends(['anxientyFrom'=>Request::get("anxientyFrom")])
        ->appends(['anxientyTo'=>Request::get("anxientyTo")])
        ->appends(['voltageFrom'=>Request::get("voltageFrom")])
        ->appends(['voltageTo'=>Request::get("voltageTo")])
        ->appends(['stimulationFrom'=>Request::get("stimulationFrom")])
        ->appends(['stimulationTo'=>Request::get("stimulationTo")])
        ->appends(['dateFrom'=>Request::get("dateFrom")])
        ->appends(['dateTo'=>Request::get("dateTo")])
        ->appends(['timeFrom'=>Request::get("timeFrom")])
        ->appends(['timeTo'=>Request::get("timeTo")])
        ->appends(['groupDay'=>'on'])
        ->appends(['longMoodHourFrom'=>Request::get("longMoodHourFrom")])
        ->appends(['longMoodMinuteFrom'=>Request::get("longMoodMinuteFrom")])
        ->appends(['longMoodHourTo'=>Request::get("longMoodHourTo")])
        ->appends(['longMoodMinuteTo'=>Request::get("longMoodMinuteTo")])
        ->appends(["action" => Request::get("action")])
        ->appends(["actionFrom" => Request::get("actionFrom")])
        ->appends(["actionTo" => Request::get("actionTo")])
        ->appends(["whatWork" => Request::get("whatWork")])
        ->appends(['epizodesFrom'=>Request::get("epizodesFrom")])
        ->appends(['epizodesTo'=>Request::get("epizodesTo")])
        ->appends(['ifWhatWork'=>Request::get("ifWhatWork")])
        ->appends(['ifAction'=>Request::get("ifAction")])
        ->appends(['sort2'=>Request::get("sort2")])
        ->links();
      @endphp
      {{$arrayList}}
    </div>
0

A nie latwiej ci bedzie zrobic
$arrayList->appends(Request::except(['_tooken', 'inne_pola_ktorych_nie_chcesz])
wtedy masz jedna linijke tylko bo z tego co widze nazwy pol sa takie same jak nazwy kluczy
https://laravel.com/docs/9.x/requests#retrieving-a-portion-of-the-input-data

0

To jest ta linijka


  <br>

  <div class='tableSearchMood' id="ajaxData">
    <div class="titleSearchResult titleSearchResultMood">WYSZUKIWANIE</div>

    @for ($i=0;$i < count($arrayList);$i++)

      @if ($i == 0 or $arrayList[$i]["datEnd"] != $arrayList[$i-1]["datEnd"])
        <div class="moodSearchResult">
          <div class="dayMood">Dzień {{$arrayList[$i]["datEnd"]}}</div>
          <div style="margin-left: 5%; margin-right: 5%; margin-top: 2%; margin-bottom: 1%;">

To jest ta linijka

<div class="dayMood">Dzień {{$arrayList[$i]["datEnd"]}}</div>
0

ale to czemu myslisz ze $arrayList to tablica ? A to nie jest obiekt ?
Nie uzywaj tez for ($i bla bla)

<br>

  <div class='tableSearchMood' id="ajaxData">
    <div class="titleSearchResult titleSearchResultMood">WYSZUKIWANIE</div>

    @foreach ($arrayList as $key => $value)

      @if ($key == 0 or $value->datEnd != $arrayList[$key-1]->datEnd)
        <div class="moodSearchResult">
          <div class="dayMood">Dzień {{ $value->datEnd }}</div>
          <div style="margin-left: 5%; margin-right: 5%; margin-top: 2%; margin-bottom: 1%;">

No i ogolnie to masz klasy i id powinny byc class="table-search-mood" id="ajax-data" nie powinno byc zadnego style=" tylko wszystko w css. I nie stosuje sie %

0

Może to coś pomoże.

        $result = $SearchMood->createQuestion($request,true);

        // w tym miejscu była by tablica
        $newArray = $SearchMood->groupActionDay($result);
   
        //ale tutaj nie wiem czy tablica. bo jest wykonywana funkcja paginate.
        $data = $this->paginate($newArray,15);
        $data->withPath(route('search.searchMoodSubmit'));
        if ($SearchMood->count > 0) {
          $arrayPercent = $SearchMood->sortMoodsGroupAction($newArray);
        } else {
          $arrayPercent = [];
        }
        return View("Users.Search.Mood.searchResultMoodGroupAction")->with("arrayList", $data)->with("count", $SearchMood->count)->with("percent", $arrayPercent);
      

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1