Formularz, mnożenie i sumowanie rekordów

1

Z informacji jakie podałeś to jedynie mogę Ci powiedzieć, że musisz zrobić coś w rodzaju "SELECT * FROM db_name WHERE..." itd. Nie znamy struktury Twojej bazy danych, nie znamy jak się z nią łączysz, nie znamy jak wygląda Twój formularz z danymi... za mało informacji żeby pomóc.

0

A więc zacznę od czego innego bo mam problem z dodawaniem danych poprzez formularz do bazy. Mianowicie jeżeli tabelę 'Zlecenie' mam czystą, poprzez formularz mogę dodać tylko raz dane. Jak dodaję kolejny raz, do bazy nic się nie zapisuje. Pewie jest błąd w którymś zapytaniu, kombinuję na różne sposoby i nie mogę dojść gdzie leży błąd.

Poniżej umieszczam kody:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Formularz</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="./libs/style.css">
</head>
<body>
<div id="container">
<h2>Lista zleceń</h2>
  <table class="table table-bordered">
    <thead>
    <tr>
      <th>Pracownik</th>
      <th>Przepracowany czas</th>
      <th>Samochód</th>
      <th>Kilometry</th>
      <th>Edytuj</th>
      <th>Usun</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php
    foreach($orders as $order){ ?>
      <tr>
        <td><?=$order['imie']?> <?=$order['nazwisko']?></td>
        <td><?=$order['przepracowany_czas']?></td>
        <td><?=$order['marka']?> <?=$order['model']?></td>
        <td><?=$order['kilometry']?></td>
        <td><a class="btn btn-primary" href="./order?id=<?=$order['id_zlecenia']?>">Edytuj</a></td>
        <td>
          <form method="post" action="./delete">
            <input type="hidden" name="id" value="<?=$order['id_zlecenia']?>">
            <input value="Usuń" type="button" onClick="confSubmit(this.form);" class="btn btn-danger"/>
          </form>
        </td>
      </tr>
    <?php } ?>
    </tbody>
  </table>
  <h2>Nowe zlecenie</h2>
  <form action="" method="post">
    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-sm-2" for="id_pracownika">Pracownik:</label>
      <select name="id_pracownika" id="id_pracownika" class="form-control">
        <?php
        foreach($pracownik as $pracownik){ ?>
          <option value="<?=$pracownik['id_pracownika']?>"><?=$pracownik['imie']." ".$pracownik['nazwisko']?></option>
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
<div class="form-group">
      <label class="control-label col-sm-2" for="przepracowany_czas">Przepracowany czas:</label>
      <div>
        <input required type="text" class="form-control" id="przepracowany_czas" name="przepracowany_czas">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-sm-2" for="id_samochodu">Samochód:</label>
      <select name="id_samochodu" id="id_samochodu" class="form-control">
        <?php
        foreach($samochod as $samochod){ ?>
          <option value="<?=$samochod['id_samochodu']?>"><?=$samochod['marka']." ".$samochod['model']?></option>
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-sm-2" for="kilometry">Podaj kilometry:</label>
      <div>
        <input required type="text" class="form-control" id="kilometry" name="kilometry">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-offset-2">
        <button type="submit" class="btn btn-danger">Wyślij</button><br />
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>
<?php

class Resources
{
  public function getPracownik()
  {
    $response = false;
    try {
      $pdo = new ConnectionDatabase();
      $db = $pdo->connect();
      $query = $db->prepare("SELECT * FROM pracownik");
      $query->execute();
      $response = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    } catch (PDOException $e) {
      $response = $e;
    }

    return $response;
  }

  public function getSamochod()
  {
    $response = false;
    try {
      $pdo = new ConnectionDatabase();
      $db = $pdo->connect();
      $query = $db->prepare("SELECT * FROM samochod");
      $query->execute();
      $response = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    } catch (PDOException $e) {
      $response = $e;
    }

    return $response;
  }

  public function getOrders()
  {
    $response = false;
    try {
      $pdo = new ConnectionDatabase();
      $db = $pdo->connect();
      $query = $db->prepare("SELECT * FROM zlecenie INNER JOIN pracownik ON zlecenie.id_pracownika=pracownik.id_pracownika INNER JOIN samochod ON zlecenie.id_samochodu=samochod.id_samochodu");
      $query->execute();
      $response = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    } catch (PDOException $e) {
      $response = $e;
    }

    return $response;
  }

  public function getOrder($id)
  {
    $response = false;
    try {
      $pdo = new ConnectionDatabase();
      $db = $pdo->connect();
      $query = $db->prepare("SELECT * FROM zlecenie WHERE id_zlecenia = :id");
      $query->bindParam(':id', $id);
      $query->execute();
      $response = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    } catch (PDOException $e) {
      $response = $e;
    }
    return $response[0];
  }

  public function createOrders($id_pracownika, $przepracowany_czas, $id_samochodu, $kilometry)
  {
    $response = false;
    try {
      $pdo = new ConnectionDatabase();
      $db = $pdo->connect();
      $query = $db->prepare("INSERT INTO zlecenie (id_pracownika, przepracowany_czas, id_samochodu, kilometry)
             VALUES (:id_pracownika, :przepracowany_czas, :id_samochodu, :kilometry)");
      $query->bindParam(':id_pracownika', $id_pracownika);
      $query->bindParam(':przepracowany_czas', $przepracowany_czas);
      $query->bindParam(':id_samochodu', $id_samochodu);
      $query->bindParam(':kilometry', $kilometry);
      $query->execute();
      $response = true;
    } catch (PDOException $e) {
      $response = $e;
    }
    return $response;
  }

}

Baza wygląda tak:
Tabela ZLECENIE:

 • id_zlecenia
 • id_pracownika
 • id_samochodu
 • kilometry
 • przepracowany_czas

Tabela PRACOWNIK:

 • id_pracownika
 • imię
 • nazwisko

Tabela SAMOCHOD:

 • id_samochodu
 • marka
 • model
0

Masz włączony w PDO tryb rzucania wyjątkami w razie napotkania błędu? (domyślnie jest to wyłączone)

0
<?php

class ConnectionDatabase
{
  public function connect()
  {
    $host = "xx";
    $username = "xx";
    $password = "xx";
    $dbName = "xx";
    try {
      $db = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbName", $username, $password);
      $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
      return $db;
    } catch (PDOException $e) {
      echo $e->getTraceAsString();
      print "Error: ".$e->getMessage();
    }
  }
};

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0