problem z polskimi znakami w bazie danych i na stronie

0

cześć wszystkim.
Proszę o podpowiedź co powinienem dodać do kodu żeby dane zapisywane do bazy danych miały polskie znaki, oraz co powinienem zrobić żeby polskie znaki mi się wyświetlały na stronie?

W bazie ustawiłem kodowanie utf8_polish_ci i gdy zmieniam litery na polskie znaki to strony nie moge odczytać, pojawiają mi się krzaczki, dodałem do pliku, poniższy kod, to nie za bardzo pomogło.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
kod 
</body>
</html>

Gdy wyświetlam stronę w php to niestety kod powyżej kompletnie nie działa.
Poniżej kod odczytujący dane z bazy danych

read_template.php

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/4.4.0/bootbox.min.js"></script>
<?php

echo "<div class='right-button-margin'>";
  echo "<a href='../standar.php' class='btn btn-primary pull-right'>";
  echo "<span class='glyphicon glyphicon'></span> powrót";
  echo "</a>";
echo "</div>";

if($total_rows>0){
      echo "<div class='page-header'>
        <h4>5 ostatnio dodanych instrukcji</h4>
      </div>";
 echo "<div>";
  echo "<table class='table table-hover table-responsive table-bordered'>";
    echo "<tr>";
      echo "<th>Nazwa</th>";
      echo "<th>Data</th>";
      echo "<th>Funkcja</th>";
    echo "</tr>";

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){

      extract($row);
      echo "<tr>";
      echo "<td>{$name}</td>";
      echo "<td>{$modified}</td>";

        echo "<td>";

          echo "<a href='read_one.php?id={$id}' class='btn btn-primary left-margin'>";
            echo "<span class='glyphicon glyphicon-list'></span> Odczytaj";
          echo "</a>";
        echo "</td>";
      echo "</tr>";

      }
    echo "</table>";
  echo "</div>"; 

 }
// tell the user there are no users
else{
  echo "<div class='alert alert-danger'>No instructions found.</div>";
}

      echo "<div class='page-header'>
        <h4>Filtr Instrukcji i regulaminów</h4>
      </div>";
?> 
<div>
  <table class='table table-hover table-responsive table-bordered'>
  <form method="post">
      <tr>
        <td>
        <select id="category-select" name="cat_id_select" class="clear-right">
          <option value="0" >Wyszukaj</option>          
          <option value="1">Programy szkolne</option>

        </select>
        </td>
        <td> 
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Wyszukaj Kategorii</button>
        </td>
        </tr>
    </form>
    <form method="post">
    <tr>
      <td>
        <select id="subcategory-select" name="subcat_id_select" class="clear-right">
        <option value="0">Wyszukaj</option>
      <optgroup label="Programy szkolne">
        <option value="1">profilaktyczny</option>

        </select>

      </td>
      <td>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Wyszukaj podkategorii</button>
      </td>

    </tr>
    </form>
</table>
</div>

Tworzenie instrukcji

<?php
class Instruction{

  private $conn;
  private $table_name = "instructions";

  public $id;
  public $name;
  public $description;
  public $category_id;
  public $subcategory_id;
  public $image;
  public $timestamp;

  public function __construct($db){
    $this->conn = $db;
  }

  // create user
  function create(){
    // insert query
$query = "INSERT INTO " . $this->table_name . "
      SET name=:name,description=:description,
        category_id=:category_id, subcategory_id=:subcategory_id, image=:image, created=:created";

    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    // posted values
    $this->name=htmlspecialchars(strip_tags($this->name));
    $this->description=htmlspecialchars(strip_tags($this->description));
    $this->category_id=htmlspecialchars(strip_tags($this->category_id));
    $this->subcategory_id=htmlspecialchars(strip_tags($this->subcategory_id));
    $this->image=htmlspecialchars(strip_tags($this->image));

    // to get time-stamp for 'created' field
    $this->timestamp = date('Y-m-d H:i:s');

    // bind values 
    $stmt->bindParam(":name", $this->name);
    $stmt->bindParam(":description", $this->description);
    $stmt->bindParam(":category_id", $this->category_id);
    $stmt->bindParam(":subcategory_id", $this->subcategory_id);
    $stmt->bindParam(":created", $this->timestamp);
    $stmt->bindParam(":image", $this->image);

    if($stmt->execute()){
      return true;
    }else{
      return false;
    }

  }
  function readAll($from_record_num, $records_per_page){

  $query = "SELECT
        id, name, description, category_id, modified, created
      FROM
        " . $this->table_name . "
      ORDER BY
        created DESC
      LIMIT
        {$from_record_num}, {$records_per_page}";

  $stmt = $this->conn->prepare( $query );
  $stmt->execute();

  return $stmt;
}
  // used for paging users
public function countAll(){

  $query = "SELECT id FROM " . $this->table_name . "";
  $stmt = $this->conn->prepare( $query );
  $stmt->execute();
  $num = $stmt->rowCount();
  return $num;
}
  function readOne(){

  $query = "SELECT name, description, category_id, subcategory_id, image, created, modified 
    FROM " . $this->table_name . "
    WHERE id = ?
    LIMIT 0,1";

  $stmt = $this->conn->prepare( $query );
  $stmt->bindParam(1, $this->id);
  $stmt->execute();

  $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

  $this->name = $row['name'];
  $this->description = $row['description'];
  $this->category_id = $row['category_id'];
  $this->subcategory_id = $row['subcategory_id'];
  $this->created = $row['created'];
  $this->modified = $row['modified']; 
  $this->image = $row['image'];

  }
  function update(){

  $query = "UPDATE
      " . $this->table_name . "
      SET
        name = :name,
        description = :description,
        category_id = :category_id,
        subcategory_id = :subcategory_id,
        modified = :modified
      WHERE
      id = :id";

  $stmt = $this->conn->prepare($query);

  $this->name=htmlspecialchars(strip_tags($this->name));
  $this->description=htmlspecialchars(strip_tags($this->description));
  $this->category_id=htmlspecialchars(strip_tags($this->category_id));
  $this->subcategory_id=htmlspecialchars(strip_tags($this->subcategory_id)); 
  $this->id=htmlspecialchars(strip_tags($this->id));
        $this->timestamp = date('Y-m-d H:i:s');

  $stmt->bindParam(':name', $this->name);
  $stmt->bindParam(':description', $this->description);
  $stmt->bindParam(":category_id", $this->category_id);
  $stmt->bindParam(":subcategory_id", $this->subcategory_id);
  $stmt->bindParam(":modified", $this->timestamp);
  $stmt->bindParam(':id', $this->id);
  if($stmt->execute()){
    return true;
  }
  return false;
} 
}

?>
0

W edytorze gdzie tworzyłeś stronę UTF-8 bez BOM?
W całej bazie, tabelach masz utf8_polish_ci?

0

Oooooo faktycznie ...... Zapomniałem o tym że ma być bez BOM.
Polish_ci ma tylko w poszczególnych tabelach. W pozostałych mam inne.

1

I przestań z gównianym sposobem INSERT INTO ... SET .... Nie wiem, co brał gościu, który to zaprojektował...

0

a jak powinienem to dodać?

0
czysteskarpety napisał(a):

W edytorze gdzie tworzyłeś stronę UTF-8 bez BOM?
W całej bazie, tabelach masz utf8_polish_ci?

poprawiłem pliki na UTF-8 bez BOM, ale ciągle masz hasz na stronie

0

dodałem do połączenia z bazą array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'UTF8\'') i działa

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0