Wylogowuje po odświeżeniu w pasku adresu

0

Cześć, mam problem chyba z sesją, logowanie działa, gdy odświeżam f5 lub przyciskiem w przeglądarce to pozostaję zalogowany, ale gdy w pasku adresu odświeżę to muszę się logować jeszcze raz.

 <?php

          include_once 'klasy/Baza.php';
          include_once 'klasy/User.php';
          include_once 'klasy/UserManager.php';
          $db = new Baza("localhost", "root", "", "kulinarnie");
          $um = new UserManager();
          //parametr z GET – akcja = wyloguj
          if (filter_input(INPUT_GET, "akcja")=="wyloguj") {
          $um->logout($db);
          }
          //kliknięto przycisk submit z name = zaloguj
          if (filter_input(INPUT_POST, "zaloguj")) {
            $userId=$um->login($db); //sprawdź parametry logowania
            if ($userId > 0) {
              echo "<p>Poprawne logowanie.<br />";
              echo "Zalogowany użytkownik o id=$userId <br />";
              //pokaż link wyloguj
              //lub przekieruj użytkownika na inną stronę dla zalogowanych
              echo "<a href='index.php?akcja=wyloguj' >Wyloguj</a> </p>";
            } 
            else if($userId==0){
              echo "<p>Błędna nazwa użytkownika lub hasło</p>";
              $um->loginForm(); //Pokaż formularz logowania
            }
            else { 
              echo "<p>Brak takiego użytkownika</p>";
              $um->loginForm(); //Pokaż formularz logowania
            }

          } 
          else {
          //pierwsze uruchomienie skryptu processLogin
          $um->loginForm();
          }
          ?>
0

class UserManager {
 function loginForm() {
  ?>
  <form action="index.php" method="post">
            <table>

              <tr>
                <td><label for="login">login:</label></td>
                <td><input type="text" name="login" id="login"></td>
                <td><label for="passwdInput">hasło:</label></td>
                <td><input type="password" name="passwd" id="passwdInput"/></td>

                <td><input type="submit" value="Zaloguj" name="zaloguj" /></td>
              </tr>
            </table>
          </form>
  <?php
 }
 function login($db) {
  //funkcja sprawdza poprawność logowania
  //wynik - id użytkownika zalogowanego lub -1
  $args = [
  'login' => FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES,
  'passwd' => FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES
  ];
  //przefiltruj dane z GET (lub z POST) zgodnie z ustawionymi w $args filtrami:
  $dane = filter_input_array(INPUT_POST, $args);
  //sprawdź czy użytkownik o loginie istnieje w tabeli users
  //i czy podane hasło jest poprawne
  $login = $dane["login"];
  $passwd = $dane["passwd"];
  $userId = $db->selectUser($login, $passwd, "users");
  echo $userId;
  if ($userId >= 0) { //Poprawne dane

    session_start();

    $date = new DateTime(); 
  $current_date = $date->format('Y-m-d H:i:s');

    $sqlDelete="delete from logged_in_users where userId=$userId";
    $db->delete($sqlDelete);
    $sqlInsert="insert into logged_in_users values('session_id()','$userId','$current_date')";
    $db->insert($sqlInsert);

  //rozpocznij sesję zalogowanego użytkownika
  //usuń wszystkie wpisy historyczne dla użytkownika o $userId
  //ustaw datę - format("Y-m-d H:i:s");
  //pobierz id sesji i dodaj wpis do tabeli logged_in_users
  }
  return $userId;
 }

 function logout($db) {
  //pobierz id bieżącej sesji (pamiętaj o session_start()
  //usuń sesję (łącznie z ciasteczkiem sesyjnym)
  //usuń wpis z id bieżącej sesji z tabeli logged_in_users

  session_start();
  $sessionId=session_id();
  $_SESSION=array();
  if (filter_input( INPUT_COOKIE,session_name() )) {
    setcookie(session_name(), '', time() - 42000, '/');
  }
  session_destroy();

  $sqlDelete="delete from logged_in_users where sessionId=$sessionId";
  $db->delete($sqlDelete);
 }

 function getLoggedInUser($db, $sessionId) { 
 //wynik $userId - znaleziono wpis z id sesji w tabeli logged_in_users
 //wynik -1 - nie ma wpisu dla tego id sesji w tabeli logged_in_users

   $sqlExist="select count(*) from logged_in_users where session_id=$sessionId";

    if(($db->exist($sqlExist))>0)
    {
      return 1; 
    }

    return -1;

 }
}
class baza {
  private $mysqli;//uchwyt do BD
  function __construct($serwer,$user,$pass,$baza) {
    $this->mysqli = new mysqli($serwer,$user,$pass,$baza);
    /*sprawdź połączenie*/
    if($this->mysqli->connect_errno){
      printf("Nie udało się połączenie z serwerem:%s\n,",
          $this->mysqli->connect_error); exit();

    }
    /*zmień kodowanie na utf8 */
    if($this->mysqli->set_charset("utf8")){
      //udało się zmienić kodowanie
    }
  }//koniec funkcji konstruktora
function __destruct() {
 $this->mysqli->close();
 }
 public function select($sql, $pola) {
  //parametr $sql – łańcuch zapytania select
  //parametr $pola - tablica z nazwami pol w bazie
  //Wynik funkcji – kod HTML tabeli z rekordami (String)

  $tresc = "";
  if ($result = $this->mysqli->query($sql)) {
    $ilepol = count($pola); //ile pól
    $ile = $result->num_rows; //ile wierszy
    // pętla po wyniku zapytania $results
    $tresc.="<table><tbody>";
    while ($row = $result->fetch_object()) {
    $tresc.="<tr>";
    for ($i = 0; $i < $ilepol; $i++) {
    $p = $pola[$i];
   $tresc.="<td>" . $row->$p . "</td>";
    }
    $tresc.="</tr>";
    }
    $tresc.="</table></tbody>";
    $result->close(); /* zwolnij pamięć */
  }
 return $tresc;
 }

 public function insert($sql) {
   // pobrać dane z formularza i utworzyć zapytanie 
        if ($this->mysqli->query($sql)) {
          return true;
        } else
          return false;
  }

 public function delete($sql) {
 if ($this->mysqli->query($sql)) {
          return true;
        } else
          return false;
 }
 public function exist($sql) {
 if ($this->mysqli->query($sql)) {
          return true;
        } else
          return false;
 }

public function selectUser($login, $passwd, $tabela) {
 //parametry $login, $passwd , $tabela – nazwa tabeli z użytkownikami
 //wynik – id użytkownika lub -1 jeśli dane logowania nie są poprawne
 $id = -1;//gdy brak takiego uzytkownika
 $sql = "SELECT * FROM $tabela WHERE userName='$login'";
 if ($result = $this->mysqli->query($sql)) {

  $ile = $result->num_rows;

  if ($ile == 1) {
    $row = $result->fetch_object(); //pobierz rekord z użytkownikiem
    $hash = $row->passwd; //pobierz zahaszowane hasło użytkownika
    //sprawdź czy pobrane hasło pasuje do tego z tabeli bazy danych:
    if (password_verify($passwd, $hash))
      $id = $row->id; //jeśli hasła się zgadzają - pobierz id użytkownika
    else{
      $id=0;//jeśli jest użytkownik ale błędne hasło
    }
  }
 }
 return $id; //id zalogowanego użytkownika(>0) lub -1
}

} //koniec klasy Baza
?>
0

Masz trochę (o ile nie nazwać tego sporo) do zmiany w tym swoim skrypcie. Nie wiem w jaki sposób Ci się to loguje bo w funkcji login masz:

echo $userId;
  if ($userId >= 0) { //Poprawne dane

    session_start();

Pierwszy błąd, przed rozpoczęciem sesji. Po co robisz echo tego $userId?

0

Część kodu jest z zajęć ze studiów z php a część trzeba było samemu uzupełnić, echo tylko chciałem sprawdzić czy działa mi jakaś funkcja, oczywiście jest tu nie potrzebne. Usunąłem cały kod, zrobiłem trochę inaczej i działa. Błędy to wynik kopiuj wklej i nie sprawdzenia tego co pisałem np. brak apostrofów w zapytaniu sql.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0