Witam, używam na swojej stronie FPDF do generowania pdfów. Problem w tym, że część polskich znaków w czcionkach działa poprawnie, a część niestety wyświetla się błędnie.
Kod:

        $pdf = new FPDF();
        $pdf->AddFont('OpenSans-Regular','','OpenSans-Regular.php');
        $pdf->SetMargins(11,10,13);
        $pdf->AddPage();
        $pdf->SetFont('OpenSans-Regular','',22);
        $texs = iconv('UTF-8','iso-8859-2','Piotrąę Kowalski');
        $pdf->Cell(0,19,$texs,'1','1','C');
        $pdf->Output();

Otrzymuję wynik jak w załączniku. Jakiś pomysł co może być nie tak i jak to naprawić?