sql + html formularz

0

Witam!
Mam pyt. co mam zrobić żeby można było wpisywać dane przez formularz do bazy danych oraz pobierac dane z formularza. Poniżej kod w html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

</head>

<body>

oraz plik do połączenia z baza danych

function connection() {

$mysql_server="mysql4.yoyo.pl";

$mysql_admin="*";

$mysql_pass="*";

$mysql_db="*";

@mysql_connect($mysql_server, $mysql_admin, $mysgl_pass)
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.');

@mysgl_select_db($mysql_db)
or die('Błąd wyboru bazy danych.');
<?php
require "connection.php";

connection();
?>
<h4>Status dodania danych</h4><br />
<!--odbieramy dane z formularza-->
<?php
$LP = $_POST['LP'];
$Kto = $_POST['Kto'];

if($LP and $Kto)
{
<!--dodajemy rekord do bazy-->
$ins = @mysql_query("INSERT INTO dane SET LP = '$LP', Kto = 'Kto');

if($ins)echo "Rekord został dodany poprawnie <br />";
$Data = date("Y-m-d");
print("<b>Data dodania: </b> $Data");
mysgl_close;
}
?>

<h2>Wprowadź nowy zapis</h2>
<div>
<form action="formularz.php" method="post">
<input id="LP", name="LP"/> Liczbę porządkowa <br />
<input id="Kto", name="Kto"/> Kto <br />
<input id="Nr", name="Nr"/> Numer roboty <br />
<input id="Temat", name="Temat"/> Temat <br />
<input id="Zleca", name="Zleca"/> Zleca <br />
<h2>Dane zlecenia: </h2>
<input id="Stan", name="Stan"/> Stan zlecenia <br />
<input id="Data", name="Data"/> Data zlelcenia <br />
<input id="Numer", name="Numer"/> Numer zlecenia <br />
<input id="Nr_zewn", name="Nr_zewn"/> Numer zewnętrzny <br />
<input id="PK", name="PK"/> PK <br />
<input id="P", name="P"/> P <br />
<input id="B", name="B"/> B <br />
<!--<h2>Termin realizacji </h2>
<input id="Umowa", name="Umowa"/> Umowa <br />
<input id="Temat", name="Temat"/> Temat <br />-->

<input type="submit" value="zapisz" />
<input type="reset" value="anuluj" />
</form>
</div>

<h2> lub sprawdź czy nie ma już danych w bazie </h2>
<div> 
<form action="odpowiedz.php" method="post">
<input id="search", name="search" /> <br />
<input type="submit" value="Sprawdź czy istnieje" />
</form>
</div>
<br />

</body>
</html>
0

To jest raczej pytanie do działu PHP...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0