[PHP][MySQL]Tworzenie miniaturki

Odpowiedz Nowy wątek
2010-06-06 10:55
0
<?php
if(!$_SESSION['access'] || !$_SESSION['login'])
{
header('Location: index.php');
}
include('include/db.php');
include('functions/miniaturka.php');
if (isset($_POST['nazwa']))
{
$nazwa = strip_tags(htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['nazwa'])));
$tresc = strip_tags(htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['tresc'])));
$adres_strony = strip_tags(htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['adres_strony'])));
$technologia = strip_tags(htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['technologia'])));
$data_wykonania = date('Y-m-d-G:i:s');
if (isset($_POST['obrazek']))
{
$obrazek = strip_tags(htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['obrazek'])));
}
}
if(isset($_POST['nazwa']))
{
echo '<div align="center"><form action="/cpadmin_dodaj_do_portfolio.html" enctype="multipart/form-data" method="post">
<input type="hidden" name="send" value="1">
<br />Nazwa:<br /><input type="text" name="nazwa" value="'.$_POST['nazwa'].'" /><br />
Treść:<br /><textarea name="tresc" cols="50" rows="10" id="textarea" id="textarea">'.$_POST['tresc'].'</textarea><br />
<br />Adres strony:<br><input type="text" name="adres_strony" value="'.$_POST['adres_strony'].'" /><br />
Technologia:<br><input type="text" name="technologia" value="'.$_POST['technologia'].'" /><br />
Miniaturka:<br /><input type="file" name="obrazek" /><br /><br />
<input class="przycisk_admin" name="dodaj" type="submit" value="Dodaj">
<input class="przycisk_admin" name="wyczysc" type="reset" value="Wyczyść">
</form><br /><a style="text-decoration: none;" href="/cpadmin.html">Wróć do Panelu Administratora</a><br /><br /></div>';
}
else
{
echo '<div align="center"><form action="/cpadmin_dodaj_do_portfolio.html" enctype="multipart/form-data" method="post">
<input type="hidden" name="send" value="1">
<br />Nazwa:<br /><input type="text" name="nazwa" value="Nazwa" /><br />
Treść:<br /><textarea name="tresc" cols="50" rows="10" id="textarea" id="textarea">Treść</textarea><br />
<br />Adres strony:<br><input type="text" name="adres_strony" value="Adres strony" /><br />
Technologia:<br><input type="text" name="technologia" value="Technologia" /><br />
Miniaturka:<br /><input type="file" name="obrazek" /><br /><br />
<input class="przycisk_admin" name="dodaj" type="submit" value="Dodaj">
<input class="przycisk_admin" name="wyczysc" type="reset" value="Wyczyść">
</form><br /><a style="text-decoration: none;" href="/cpadmin.html">Wróć do Panelu Administratora</a><br /><br /></div>';
}
if((isset($_POST['dodaj'])))
{
if(empty($_POST["nazwa"]) || empty($_POST["tresc"]) || empty($_POST["adres_strony"]) || empty($_POST["technologia"]) and isset($_POST['nazwa']))
{
echo '<div align="center">Nie wypełniono wszystkich pól.</font><br />';
}
else
{
$plik_tmp = $_FILES['obrazek']['tmp_name'];
$plik_nazwa = $_FILES['obrazek']['name'];
$plik_rozmiar = $_FILES['obrazek']['size'];
$plik_type = $_FILES['obrazek']['type'];
$ext1 = substr( $plik_nazwa, strrpos($plik_nazwa, '.' ) +1 );
if(is_uploaded_file($plik_tmp)) 
{
if(($ext1 == 'jpg') || ($ext1 == 'JPG') || ($ext1 == 'jpeg') || ($ext1 == 'JPEG') || ($ext1 == 'png') || ($ext1 == 'PNG') || ($ext1 == 'gif') || ($ext1 == 'GIF'))
{
move_uploaded_file($plik_tmp, "portfolia/$plik_nazwa");
echo "Plik: <strong>$plik_nazwa</strong> o rozmiarze 
<strong>$plik_rozmiar bajtów</strong> został przesłany na serwer!<br /><br />";
$zapytanie = "INSERT INTO `portfolio` (`nazwa`, `tresc`, `adres_strony`, `technologia`, `data_wykonania`, `obrazek`, `adres`) VALUES ('".$nazwa."', '".$tresc."', '".$adres_strony."', '".$technologia."', '".$data_wykonania."', 'portfolia/".$plik_nazwa."', '/portfolio')";
$idzapytania = mysql_query($zapytanie);
$last_insert_id = mysql_insert_id();
$zapytanie2 = 'UPDATE `portfolio` SET `numer`= "'.$last_insert_id.'.html" WHERE `id`="'.$last_insert_id.'"';
$idzapytania2 = mysql_query($zapytanie2);
}
}
else
{
echo '<div style="text-align:center;"><font color="red">Zły format pliku!</font></div><br />';
}
}
if($_POST['send'])
{
if (isset($idzapytania))
{
if($idzapytania === TRUE)
{
echo '<div align="center"><font color="green"><b>Notka została dodana.</b></font></div><br />';
$up = move_uploaded_file($_FILES['obrazek']['tmp_name'],'portfolia/miniaturki/'.$_FILES['obrazek']['name'].''); 
if($up)
{
$sciezka_do_pliku = 'portfolia/miniaturki/'.$plik_nazwa.''; 
$sp = explode(".",$sciezka_do_pliku); 
if($sp[1] == "jpeg")
{  
$img = imagecreatefromjpeg($sciezka_do_pliku);
}
elseif($sp[1] == "png") 
{
$img = imagecreatefrompng($sciezka_do_pliku);
}
elseif($sp[1] == "jpg") 
{
$img = imagecreatefromjpeg($sciezka_do_pliku);
}
elseif($sp[1] == "gif") 
{
$img = imagecreatefromgif($sciezka_do_pliku);
}
else 
{
echo 'Zły format obrazka';
} 
$a = imagesx($img);  
$b = imagesy($img);
$na = $a / 10;
$nb = $b / 10; 
$new_img = imagecreatetruecolor($na, $nb); 
$cz = ImageColorAllocate($new_img,8 ,24 ,40);
ImageFill($new_img,1,1,$cz); 
imagecopyresampled($new_img, $img, 0, 0, 0, 0, $na, $nb, $a, $b);
imagejpeg($new_img, 'portfolia/miniaturki/'.$sp[0].'_miniaturka.jpg', 100);
$sciezka_do_pliku2 = 'portfolia/miniaturki/'.$sp[0].'._miniaturka.jpg'; 
$last_insert_id1 = mysql_insert_id();
$zapytanie3 = 'UPDATE `portfolio` SET `miniaturka`= "'.$sciezka_do_pliku2.'" WHERE `id`="'.$last_insert_id1.'"';
$idzapytania3 = mysql_query($zapytanie3) or die(mysql_error());
}
echo ''.$sciezka_do_pliku2.'';
}
else
{
echo '<div style="text-align:center;"><font color="red"><b>Nie udało się dodać notki. Proszę spróbować za jakiś czas!</b></font></div><br />';
}
}
}
}
mysql_close($connect);
?>

Problem jest w tym, że miniaturka nie jest tworzona oraz nic nie jest dodawane do bazy danych.
Podaje cały kod ponieważ nie wiem w czym problem ;]
Skrypt nie pokazuje żadnych błędów.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam,
adrianozo.

Pozostało 580 znaków

2010-06-06 10:56
0

and?


Women were the reason I became a monk - and, ah, the reason I switched back...

Pozostało 580 znaków

2010-06-06 11:04
0

Kurde z tego wszystkie zapomniałem podać powód. Problem jest w tym, że miniaturka nie jest tworzona oraz nic nie jest dodawane do bazy danych.

Pozostało 580 znaków

2010-06-06 12:22
0

Szczerze? Robisz kilka tematów ze swoimi wypocinami, nie wyciągasz z nich żadnych wniosków ani nie debugujesz. Nikt nie będzie miał ochoty tego interpretować. Polecam poczytać o znajdywaniu błędów w aplikacjach, a szczególnie o formatowaniu kodu, jak na początek. Z konkretnym problemem chętnie pomogę.


Women were the reason I became a monk - and, ah, the reason I switched back...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0