Jak się pisze email :-)?

0

Jak się to pisze po polsku?
email, e-mail, mail, imejl [rotfl] .
Różne źródła różnie podają. (Są wakacje i nie idzie zapytać nauczyciela od polskiego...)

0

e-mail
http://pl.wikipedia.org/wiki/E-mail

Można też poczta elektroniczna :-)

0

Ok ale jak się pisze całego maila dajcie lrzykład

0

W związku z nieuregulowanym zadłużeniem w sprawie egzekucyjnej
prowadzonej pod sygnaturą akt Km 34310/13
na łączną kwotę 1 970,73 zł wraz z dalszymi odsetkami w kwocie
0,00zł dziennie
wzywam do dokonania spłaty zadłużenia na konto Kancelarii Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosza
Borkowskiego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 44 10500099 6451 0000 2343
1013
wskazując w tytule przelewu numer sygnatury: Km 34310/13.

Ustaleń odnośnie spłaty zadłużenia można dokonać w formie
telefonicznej, dzwoniąc pod numer kontaktowy kancelarii 71 7854011.

W razie nieprzystąpienia do spłaty zobowiązania w terminie 7 dni od daty
odbioru powyższej wiadomości
komornik podejmie czynności przymusowe zmierzające do zaspokojenia
wierzyciela, które
mogą znacznie zwiększyc kwotę zadłużenia.

--
Z poważaniem
D. Andrunyk
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Krzyków
Bartosz Borkowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Bartosz Borkowski
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
ul. Krakowska 52
50-425 Wrocław
tel. 71 785 40 11, fax. 71 785 40 14

NIP 851-243-75-20

Komornik S�dowy przy S�dzie Rejonowym dla Wroc�awia - Krzyk�w Bartosz Borkowski

ING BANK Śląski SA
48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

0

sugerowane "mejl", z wyjątkiem najbardziej oficjalnych dokumentów, w których powinien być "e-mail".

Biały Młot japierdot, http://czasgentlemanow.pl/201[...]sieci-sztuka-pisania-e-maili/

1

Jakbym miał dać 'mejl' to raczej napisałbym list.

0

Ja często spotykam się z email na zagranicznych serwisach. W naszym kraju najczęściej jest to mail

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0