Implementacja std::vector – code review

0

Prosiłbym o ocenę jakości kodu i ewentualne wytknięcie błędów, wycieków pamięci, UB, możliwych optymalizacji. =)

template <class T>
class List {
private:
  int length;
  int capacity;
  int log;
  T *buffer;

  void reserve(int capacity) {
    T *newBuffer = new T[capacity];
    memcpy(newBuffer, buffer, length*sizeof(T));
    delete[] buffer;
    buffer = newBuffer;
    this->capacity = capacity;
  }
public:
  List() {
    length = capacity = log = 0;
    buffer = nullptr;
  }
  List(const List<T> &list) {
    length = list.length;
    log = list.log;
    capacity = list.capacity;
    buffer = new T[capacity];
    memcpy(buffer, list.buffer, length*sizeof(T));
  }
  List(int capacity) {
    log = (int)(Math::ceil(Math::log2(capacity))+0.5)+1; //W ten sposób w najgorszym przypadku, czyli np. log2(4) = 2.001, zostanie zarezerwowane 2 razy więcej pamięci niż to potrzebne. (int)(ceil()+0.5) nie pozwala ceil() na zwrócenie wartości mniejszej niż oczekiwana, czyli gdy ceil(1.5) = 1.999, jest to zamieniane na 2.
    this->capacity = 0b1 << (log-1);
    buffer = new T[this->capacity];
    length = 0;
  }

  inline T &operator[](int index) {
    return buffer[index];
  }

  T *begin() { return buffer; }
  T *end() { return buffer + length; }
  T &front() { return buffer[0]; }
  T &back() { return buffer[length - 1]; }
  int size() {
    return length;
  }
  bool empty() {
    return length == 0;
  }
  void clear() {
    length = capacity = log = 0;
    delete[] buffer;
    buffer = nullptr;
  }
  int find(const T &element) {
    for(int i=0; i<length; i++) {
      if(buffer[i] == element)return i;
    }
    return -1;
  }
  void add(const T &element) {
    if(length == capacity)reserve(0b1 << log++);
    buffer[length++] = element;
  }
  void remove(int index) {
    if(index < 0)return; //Tutaj UB jest jak najbardziej wskazane - jak programista użyje, tak dostanie. Sprawdzanie czy liczba jest ujemna ma jedynie umożliwić użycie List::remove(List::find(const T &))
    T *i = &buffer[index];
    memcpy(i, i+1, (--length-index)*sizeof(T));
    delete i;
  }

  ~List() {
    delete[] buffer;
  }
};
0

Co się stanie jak będę chciał sobie zarezerwować 2147483649 elementów w wektorze? Używaj size_t zamiast int. Dodatkowo masz UB w tej sytuacji:

{
 List list;
}

Lub w sytuacji:

{
 List list{10};
 list.clear();
}
2

Nie używaj memcpy do kopiowania tablicy elementów T. T może być typem złożonym mającym specjalnie zdefiniowany konstruktor kopiujący, który np. zadba o poprawne skopiowanie zasobów takich jak wskaźniki do innych elementów. Kopiowanie bit po bicie może spowodować, że np. dwa obiekty będą chciały zwolnić ten sam obszar pamięci.

0
Rafbeam napisał(a):
  void remove(int index) {
    if(index < 0)return; //Tutaj UB jest jak najbardziej wskazane - jak programista użyje, tak dostanie. Sprawdzanie czy liczba jest ujemna ma jedynie umożliwić użycie List::remove(List::find(const T &))
    T *i = &buffer[index];
    memcpy(i, i+1, (--length-index)*sizeof(T));
    delete i;
  }

Ten delete próbuje zwolnić pamięć, której nie przydzielałeś.

No i tak jak przedmówcy wspomnieli, memcpy nie zawsze zda egzamin. Należałoby najpierw sprawdzić czy T można tak kopiować.

0

Stosując się do waszych zaleceń zmodyfikowałem kod:

template <class T>
class List {
public:
  int size;
  int capacity;
  T *buffer;

  void copy(T *dst, T *src, int size) {
    for(int i=0; i<size; i++) {
      dst[i] = src[i];
    }
  }
  void reserve(int capacity) {
    T *newBuffer = new T[capacity];
    copy(newBuffer, buffer, size);
    delete[] buffer;
    buffer = newBuffer;
    this->capacity = capacity;
  }
public:
  List() {
    size = 0;
    capacity = 1;
    buffer = new T[capacity];
  }
  List(const List<T> &list) {
    size = list.size;
    capacity = list.capacity;
    buffer = new T[capacity];
    copy(buffer, list.buffer, size);
  }

  inline List<T> &operator=(const List<T> &rhs) {
    size = rhs.size;
    capacity = rhs.capacity;
    delete[] buffer;
    buffer = new T[capacity];
    copy(buffer, rhs.buffer, size);
    return *this;
  }
  inline T operator[](int rhs) const {
    return buffer[rhs];
  }
  inline T &operator[](int rhs) {
    return buffer[rhs];
  }

  T *begin() { return buffer; }
  T *end() { return buffer + size; }
  T &front() { return buffer[0]; }
  T &back() { return buffer[size - 1]; }
  T *data() {
    return buffer;
  }
  int length() {
    return size;
  }
  void clear() {
    size = 0;
    capacity = 1;
    delete[] buffer;
    buffer = new T[capacity];
  }
  int find(const T &element) {
    for(int i=0; i<size; i++) {
      if(buffer[i] == element)return i;
    }
    return -1;
  }
  void add(const T &element) {
    if(size == capacity)reserve(2 * capacity);
    buffer[size++] = element;
  }
  void remove(int index) {
    if(index < 0)return;
    T *i = &buffer[index];
    copy(i, i+1, (--size-index));
    delete i;
  }

  ~List() {
    delete[] buffer;
  }
};
0

Nasunęło mi się kilka porad:

 • Sama nazwa List jest trochę myląca bo sugeruję listę, lepszą nazwą może być Vector lub Array.
 • Membery klasy List + copy i reserve powinny być prywatne.
 • Metoda List::copy może być statyczna gdyż nie zawiera odwołań do this.
 • W metodzie List::reserve wywołanie copy(...) może się nie powieść - np. T::operator= może rzucić wyjątkiem a wtedy masz wyciek pamięci. Jest to tematyka nazywana exception safety, tutaj masz dobry punkt startowy do poczytania: https://en.wikipedia.org/wiki/Exception_safety
 • Inna sprawa z metodą List::reserve jest tworzenie tablicy newBuffer. Taki sposób czyli T *newBuffer = new T[capacity] spowoduje stworzenie i zainicjowanie wszystkich obiektów w tej tablicy. A chcesz tylko zaalokować pamięć ale nie tworzyć żadnych obiektów. Chociaż ta porada spowoduje zmiany nie tylko w List::reserve ale również List::add i List::remove. I wymagać będzie czegoś takiego jak placement new.
 • W konstruktorze klasy List skorzystaj z listy inicjalizacyjnej. W konstruktorze kopiującym również. Dodatkowo w konstruktorze kopiującym i operatorze przypisania część kodu jest łudząco podobna to List::reserve()...
 • W metodzie inline T operator[](int rhs) const możesz zwrócić const T& zamiast kopii.
 • Metoda length powinna być const.
 • Sprawą dyskusyjną jest czy w metodzie List::clear należy skasować pamięć i ustawić capacity na 1. W praktyce rzadko kiedy chcemy zmniejszać zaalokowaną pamięć w takiej strukturze. A jeśli już to np. std::vector posiada specjalną metodę do tego shrink_to_fit().
 • Metodę List::find można wyciągnąć poza klasę List ponieważ taki algorytm może (i powinien) operować na iteratorach. Podobnie jak std::find. I w przypadku nieznalezienia elementu zwróć List::end() zamiast -1. Wtedy Twój find może być używany do innych typów kontenerów lub tablic.
 • Metoda List::remove nie zadziała. Problem - zaalokowałeś tablicę i tylko całą tablicę możesz usunąć a nie konkretne jej elementy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0