Zapis do pliku

Anonim
2004-04-29 14:28
Anonim
0

Jak w C++ Builderze zapisać do pliku dane po naciśnięciu buttona, np z edit albo jakiesc zmiennej string?

Pozostało 580 znaków

2004-04-29 15:55

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 15 lat temu

0

Na formie umieszczasz komponenty:
TButton, TRichEdit, TSaveDialog

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
if(SaveDialog1->Execute()){
RichEdit1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName);
}
}
[email protected]

Pozostało 580 znaków

2004-04-29 15:58

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

No coż może to nie jest idealna metoda ale wydaje mi się że jest dość prosta i skuteczna:


#include <fstream.h>

char *dane;
dane =new char[Edit1->Text.Length()+1];
sprintf(dane, "%s", Edit1->Text.c_str());
Edit1->Text = dane; // - to pokarze Ci co zostanie zapisane do pliku - niejest konieczne ale dobre na sprawdzenie czy wszystko poszlo OK, w efekcie pole Edit1 nie powinno się zmienić

ofstream outfile;
outfile.open("data/test.mck", ios::out|ios::app); // tak zrób jeśli chcesz dopisywać do pliku
outfile.open("data/test.mck"); // tak zrób jeśli pilik ma być tworzony zawsze od nowa
outfile << dane << endl;
outfile.close();

Pozdrawiam
Marcin

Pozostało 580 znaków

2004-04-30 16:49

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 2 dni temu

0

Jak juz modzicie ze strumieniami to polecam takze fopen, fclose i fwrite :P


Pozostało 580 znaków

lukasz
2011-03-15 21:07
lukasz
0

Odświeżę watek aby nowego tematu nie zakładać. Mam taki kod:

 void dopisz()
{
   ofstream plik;
   plik.open("dane.txt",ios::out|ios::app );
   cout << "Podaj imie:   ";
   cin >> ps->imie;
   cout << "Podaj nazwisko: ";
   cin >> ps->nazwisko;
   cout << "Podaj wiek:   ";
   cin >> ps->wiek;
   cout << endl;
   plik.close();
}

Jest to funkcja która dopisuje do pliku następne dane osobowe pracownika, przed użyciem tej funkcji mam funkcję która dodaje już np 3 osoby, i nie wiem jak dopisać następna osobę do pliku, zawsze mi nadpisze a nie dopisze ten mój kod. Proszę o pomoc.

Pozostało 580 znaków

2011-03-15 21:16

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 8 minut temu

0

Ten kod nic nie zapisuje do pliku, więc nie może ci go nadpisać.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

lukasz
2011-03-15 21:38
lukasz
0

No to jak mam dopisać do pliku kolejne dane pracownika ?

Pozostało 580 znaków

2011-03-15 21:41

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 8 minut temu

0

To zależy w jakim formacie zapisujesz ten plik.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

lukasz
2011-03-15 21:47
lukasz
0

W formacie txt

Pozostało 580 znaków

2011-03-15 21:53

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 8 minut temu

0

Musisz pokazać inną funkcje zapisującą lub jakaś odczytująca.
Chodzi o to że jeżeli w pliku najpierw zapisano nazwisko a później imię a odczytujesz w innej kolejności to będą problemy.
Pod formatem pliku ma się na myśli kolejność zapisywanych w nim danych separatory tych danych oraz separatory rekordów.
Txt to tylko rozszerzenie - często nie świadczy o formacie pliku (przynajmniej takie rozszerzenia jak txt lub dat).


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

lukasz
2011-03-16 19:37
lukasz
0
 #include<iostream>
#include<string>
#include<fstream>
#include<algorithm>
using namespace std;

struct dane
{
    string imie,nazwisko;
    int wiek;
} *ps;

void dodaj_pracownika(int n)
{
   ps=new dane[n];
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
       cout << "PRACOWNIK NR " << i+1 << endl;
       cout << "Podaj imie:   ";
       cin >> ps[i].imie;
       cout << "Podaj nazwisko: ";
       cin >> ps[i].nazwisko;
       cout << "Podaj wiek:   ";
       cin >> ps[i].wiek;
       cout << endl;
   }
}

void wyswietl(int n)
{
   system("cls");
   if(ps==0)
   {
       cout << "BRAK PRACOWNIKOW " << endl;
       cout << "\n\n\n " << endl;
   }
   else
   {

     for(int i=0;i<n;i++)
     {
         cout << "PRACOWNIK NR " << i+1 << ": " << endl;
         cout << "IMIE:    " << ps[i].imie << endl;
         cout << "NAZWISKO:  " << ps[i].nazwisko << endl;
         cout << "WIEK:    " << ps[i].wiek << endl;
         cout << endl;
     }
     cout << "\n\n";
   }
}

void zapis_do_pliku(int n)
{
   system("cls");
   bool good();
   ofstream plik;
   plik.open("dane.txt");
   cout << "ZAPIS DO PLIKU" << endl;
   if( plik.good() )
   {

       for(int i=0;i<n;i++)
       {
           plik << "PRACOWNIK NR " << i+1 << endl;
           plik << "IMIE:    " << ps[i].imie << endl;
           plik << "NAZWISKO:  " << ps[i].nazwisko << endl;
           plik << "WIEK:    " << ps[i].wiek << endl;
           plik << " \n ";
       }
       plik.close();
   }
   else
       cout << "Nie udana proba otwarcia pliku do zapisu danych " << endl;
}

void odczyt_danych(int n)
{
   system("cls");
   string x;
   ifstream plik("dane.txt");
   if( plik.good() == true)
   {
          while(plik)
          {
                   getline(plik, x);
                   cout << x << endl;
          }
          plik.close();
   }
   else
   {
     cout << "Plik nie może zostać otworzony";
   } 
   cout << "\n\n\n\n" << endl;
}

void pokaz_pracownika(int n)
{

   int i=0;
   string _imie;
   cout << "Podaj imie: ";
   cin >> _imie;
   while(i<n)
   {
      if(ps[i].imie == _imie)
      {
        cout << "PRACOWNIK NR " << i+1 << ": " << endl;
        cout << "IMIE:    " << ps[i].imie << endl;
        cout << "NAZWISKO:  " << ps[i].nazwisko << endl;
        cout << "WIEK:    " << ps[i].wiek << endl;
        cout << endl;
        i++;
      }
      else
        i++;

   }
}

void sortowanie(int n)
{
  system("cls");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<n-1;j++)
    {
      if(ps[j].wiek>ps[j+1].wiek)
      swap( ps[j], ps[j+1] );
    }
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
     {
         cout << "PRACOWNIK NR " << i+1 << ": " << endl;
         cout << "IMIE:    " << ps[i].imie << endl;
         cout << "NAZWISKO:  " << ps[i].nazwisko << endl;
         cout << "WIEK:    " << ps[i].wiek << endl;
         cout << endl;
     }
}

void edycja(int n)
{
  system("cls");
  int i=0,x, _wiek;
  string _imie, _nazwisko;
  cout << "Podaj osobe do zmiany danych (imie) : ";
  cin >> _imie;
  while(i<n)
  {
    if(ps[i].imie == _imie)
    {
         cout << "PRACOWNIK DO ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH " << endl;
         cout << "IMIE:    " << ps[i].imie << endl;
         cout << "NAZWISKO:  " << ps[i].nazwisko << endl;
         cout << "WIEK:    " << ps[i].wiek << endl;
         cout << endl;
         break;

    }
  }
  cout << "Co chcesz zmienic: " << endl;
  cout << "1 - Imie " << endl;
  cout << "2 - Nazwisko " << endl;
  cout << "3 - Wiek " << endl;
  cin >> x;
  switch(x)
  {
    case 1:
      {
        cout << "Podaj imie: ";
        cin >> _imie;
        ps[i].imie=_imie;
        break;
      }
    case 2:
      {
        cout << "Podaj nazwisko: ";
        cin >> _nazwisko;
        ps[i].nazwisko=_nazwisko;
        break;
      }
    case 3:
      {
        cout << "Podaj wiek: ";
        cin >> _wiek;
        ps[i].wiek=_wiek;
      }
  }
  system("cls");
}

void dopisz(int n)
{

}
void koniec()
{
   system("EXIT");
}

int main()
{
  cozrobic:

  cout << "..::BAZA DANYCH PRACOWNIKOW::.. " << endl;
  cout << "1 - DODAJ PRACOWNIKOW " << endl;
  cout << "2 - WYSWIETL PRACOWNIKOW" << endl;
  cout << "3 - WYSZUKIWANIE PRACOWNIKOW " << endl;
  cout << "4 - ZAPIS DO PLIKU " << endl;
  cout << "5 - ODCZYT Z PLIKU " << endl;
  cout << "6 - SORTOWANIE POD WZGLEDEM WIEKU " << endl;
  cout << "7 - EDYCJA PLIKU Z DANYMI " << endl;
  cout << "8 - DOPISZ DO PLIKU " << endl;
  cout << "9 - KONIEC PROGRAMU " << endl;
  int x,n;
  cin >> x;

  system("cls");

  switch(x)
  {
    case 1:
      {
        cout << "Podaj ilosc pracownikow: ";
        cin >> n;
        dodaj_pracownika(n);
        goto cozrobic;
      }
    case 2:
      {
        wyswietl(n);
        goto cozrobic;
      }
    case 3:
      {
        pokaz_pracownika(n);
        goto cozrobic;
      }
    case 4:
      {
        zapis_do_pliku(n);
        goto cozrobic;
      }
    case 5:
      {
        odczyt_danych(n);
        goto cozrobic;
      }
    case 6:
      {
        sortowanie(n);
        goto cozrobic;
      }
    case 7:
      {
        edycja(n);
        goto cozrobic;
      }   
    case 8:
       {
         dopisz(n);
         goto cozrobic;
       }
    case 9:
       {
         koniec();
         break;
       }
  }

  system("pause");
  return 0;
}

Oto cała moja baza danych oprócz dopisywania pracownika

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0