Chciałem napisać program przepisujący imiona z jednego pliku do drugiego oraz wyświetlający imię pierwsze i ostatnie alfabetycznie, jednak nie wiem do końca jak to zrobić. Napisałem coś takiego, proszę o wszelkie wskazówki i z góry dziękuję za pomoc

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

void minmax (char imie[][15], int n, char first[], char last[]){

  strcpy(first, imie[0]);
  strcpy(last, imie[0]);

  int i;

  for (i=0; i<n; i++){
    if(strcmp(first, imie[i])>0){
      strcpy(first, imie[i]);
    }

    if (strcmp(last, imie[i])<0){
      strcpy(last, imie[i]);
    }
  }

  printf ("Pierwsze imie to %s, a ostatnie to %s", first[0], last[0]);
}

int main(){

  FILE *imiona;
  FILE *wypisz;

  char imie[15][15];
  int i, n=0;

  imiona=fopen("imiona.txt", "r");
  wypisz=fopen("wypisz.txt", "w");

  while (fscanf(imiona, "%s", imie[n])==1) n++;

  for (i=0; i<n; i++){
  fprintf(wypisz, "%s\n", imie[i]);
  }

  char first[1], last[1];
  minmax(imie, n, first, last);

  fclose(imiona);
  fclose(wypisz);

return 0;

}