Faker losowanie unikalnych wartości dla 2 kolumn

0

Próbuję za pomocą faker wygenerować user_id oraz company_id z podanych przedziałów, ale pojawia się błąd:

 OverflowException : Maximum retries of 10000 reached without finding a unique value
<?php

use Faker\Generator as Faker;

$factory->define(App\Car::class, function (Faker $faker) {
  return [
    'user_id' => $faker->unique()->numberBetween(1, 5),
    'company_id' => $faker->unique()->numberBetween(1, 3)
  ];
});

Pary user_id, company_id muszą być unikalne tzn. nie może być 2 takich samych rekordów np.:

user_id  company_id
1       1               // ok
1       2               // ok
3       1               // ok
1

Może w taki deseń?

$ids = $faker->unique()->regexify("/^\d{2}-\d{2}$/");
$ids = explode('-', $ids);

$userId = $ids[0];
$companyId = $ids[1];

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0