Witam

Mam szablon który zwraca z określonych wierszy z Excela dane z poszczególnych komórek

użyłem polecenie IF aby uzyskać czytanie wierszy określonych jako XYZ (zawiera potrzebne dane)

Problem jest taki że po użyciu IF - prawidłowo zczytuje dane ale powtarza czytanie całego dokumentu jeszcze raz - już wiem że dotyczy to ilości arkuszy!

Nazwa arkusza który ma być eksportowany to Arkusz1

Jak ograniczyć tylko i wyłącznie do pierwszego arkusza?

Kod poniżej nie pomaga, na końcu pliku .XML jest cała zawartość drugiego arkusza...

<xsl:template match="office:body">
  <xsl:apply-templates select="office:spreadsheet/table:table[1]"/>
</xsl:template>

Rozwiązałem problem następująco:


<!-- This is required to exclude data that does not match required xpath -->
<xsl:template match="/">
    <xsl:apply-templates select="//table:table[@table:name = 'Arkusz1']"/>
</xsl:template>

<!-- Process the document model -->
<xsl:template match="//table:table[@table:name = 'Arkusz1']">
    <!-- Some more xslt tags here -->
</xsl:template>

Żródło - https://stackoverflow.com/que[...]s-to-xml-from-openoffice-calc