Witam. Mój program ma przyjąć string, odwrócić go i wydrukować. Zadanie mówi o użyciu "pointer increment during the copy" czy ktoś może podpowiedzieć mi w jaki sposób?

#include <string> 
#include<iostream>
using namespace std; 

void reverseStr(string& str) // this function reverses the string
{
  int n = str.length();

  for (int i = 0; i < n / 2; i++) //it swaps characters of two ends
  {
    swap(str[i], str[n - i - 1]);
  }

}

int main()
{
  char run_me_again_check; // for mutiple running of program
  bool run_me_again = true;

  while (run_me_again )
  {
    cout << "Please enter the string to reverse : ";
    string str;
    cin >> str;
    reverseStr(str);
    cout << str <<endl;
    cout << "One more time? (Y/N) ";
    cin >> run_me_again_check;

    if (run_me_again_check == 'Y' || run_me_again_check == 'y')
    {
      run_me_again = true;
    }

    else
    {
      run_me_again = false;
    }

  }
  system("pause");
  return 0;

}