Pisałem już dziś w sprawie apki na Androida podłączonej do zewnętrznej bazy danych.
Apka ta ma pobierać od użtkownika EditText - id, a nastęnie na tej podstawie sprawdzać, czy w danej bazie istnieje tabela o nazwie id. Wszystko działa spoko gdy wpisuję samodzielnie

String query = "select * from kraje";
Statement stmt = connect.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
if(rs != null){temp = true;}

natomiast gdy próbuję pobrać id poprzez :

id_string = userID.getText().toString();

i następnie

String query = "select * from" + " " + kraje_string;
Statement stmt = connect.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
if(rs != null){temp = true;}

program się wysypuje
Co może być przyczyną
Generalnie chodzi o to, że gdy mam że zmienną kraje_string ma wprowadzić użtkownik, momentalnie wywyala mi apkę a gdbybym dał

kraje_string = "kraje"

wszystko by działało