Jak stworzyć wątki lambdą, żeby program działał poprawnie?

0

Stworzenie 3 wątków za pomocą wyrażenia lambda wypisujących liczby od 0 do 100. 1 wątek liczby podzielne przez 3, 2 wątek liczby z resztą 1 i 3 wątek liczby z resztą 2. Nie mam pojęcia jak stworzyć te wątki lambdą żeby program działał poprawnie.

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

    Counter c0 = new Counter(0);
    Counter c1 = new Counter(1);
    Counter c2 = new Counter(2);

    Thread t0 = new Thread(c0);
    Thread t1 = new Thread(c1);
    Thread t2 = new Thread(c2);

    t0.start();
    t1.start();
    t2.start();

    t0.join();
    t1.join();
    t2.join();

    System.out.printf("END");
  }
}
public class Counter implements Runnable {
  final private int id;
  public static int c = 0;
  private static Object mutex = new Object();

  public Counter(int id) {
    this.id = id;
  }
  @Override
  public void run() {
    while(c < 100) {
      synchronized (mutex) {
        while (c % 3 != id) {
          try {
            mutex.wait();
          } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
        if(c <= 100) {
          System.out.println(id + " -> " + c);
          c++;
          mutex.notifyAll();
        }
      }

    }
  }
}
0

c++; - nie powinieneś tutaj robić c += 3;?

0

Do konstruktora Thread przekazujesz lambde która ma się wykonywać (ponieważ przyjmuje ona Runnable który ma tylko jedną metode)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0