Problem z wyłączaniem się programu

0

Witam, napisałem program w C++. Wszystko powinno działać a o dziwo wysypuje się na 41 linijce. Macie jakieś sugestie?

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
  string Q[5];
  string A[5],B[5],C[5],D[5];
  string CA[5];
  fstream f1;
  string l;
  string topic,author;
  string answer;
  int nr_l=1;
  int nr_q=0;
  int points=0;
  f1.open("Quiz.txt",ios::in);
  if(f1.good()==false)
  {
    cout<<"The file does not exist"<<endl;
    exit(0);
  }
  while(getline(f1,l))
  {
    switch(nr_l)
    {
      case 1: topic=l;      break;
      case 2: author=l;     break;
      case 3: Q[nr_q]=l;    break;
      case 4: A[nr_q]=l;    break;
      case 5: B[nr_q]=l;    break;
      case 6: C[nr_q]=l;    break;
      case 7: D[nr_q]=l;    break;
      case 8: CA[nr_q]=l;   break;
    }
    if(nr_l==8)
    {
      nr_l=2;
      nr_q++;
    }
    nr_l++;
  }
  f1.close();
  cout<<"The topic of the quiz is: "<<topic<<endl;
  cout<<"The author of a quiz is: "<<author<<"\n\n"<<endl;
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
    cout<<Q[i]<<endl;
    cout<<"A. "<<A[i]<<endl;
    cout<<"B. "<<B[i]<<endl;
    cout<<"C. "<<C[i]<<endl;
    cout<<"D. "<<D[i]<<endl;
    cout<<"Your Answer is: ";
    cin>>answer;
    transform(answer.begin(),answer.end(),answer.begin(), ::tolower);
    if(answer==CA[i])
    {
      cout<<"\n"<<"Correct answer.You earned 1 point."<<endl;
      points++;
    }
    else cout<<"Wrong answer.The correct answer is "<<CA[i]<<endl;
  }
  cout<<"A quiz has been finished. You earned "<<points<<" Congratulations!"<<endl;
  return 0;
}
3

https://www.cs.cmu.edu/~gilpin/tutorial/
https://lldb.llvm.org/tutorial.html
https://blogs.msdn.microsoft.[...]-tutorial-debugging-overview/

Wybierz sobie

PS nikt nie będzie sobie tutaj liczył linijek. Podaj treść błędu oraz wskaż miejsce gdzie to się dzieje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0