"kliknięcie" i zmiana tekstu przycisku aplikacji zewnętrznej,

0

Witam.

Próbuję "kliknąć" przycisk w innej aplikacji.
Kopiąć w necie naklepałem coś takiego:


static List<IntPtr> GetAllChildrenWindowHandles(IntPtr hParent,  int maxCount)
{
  List< IntPtr> result = new List<IntPtr>();
  int ct = 0;
  IntPtr prevChild = IntPtr.Zero;
  IntPtr currChild = IntPtr.Zero;
  while (true && ct < maxCount)
  {
      currChild = FindWindowEx(hParent, prevChild, null, null);
        if (currChild == IntPtr.Zero) break;
        result.Add(currChild);
        prevChild = currChild;
        ++ct;
      }
      return result;
}

private void button_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
      Process[] processes = Process.GetProcessesByName("MONITOR_BAZY_DANYCH");
      List <IntPtr> children = GetAllChildrenWindowHandles(processes[0].Handle, 100);
}

Uchwyt do okna jest łapany prawidłowo ale metoda GetAllChildrenWindowHandles nic nie zwraca.
Co zrobiłem, źle albo jaki jest inny prostszy sposób na "kliknięcie" przycisku na formie innego programu?

1

Proces to nie okno.
Próbujesz szukać okien potomnych procesu, zamiast okien potomnych głównego okna.

0

Dziękuję za naprowadzenie.

Zmieniłem

  List <IntPtr> children = GetAllChildrenWindowHandles(processes[0].Handle, 100);

na

  List <IntPtr> children = GetAllChildrenWindowHandles(processes[0].MainWindowHandle, 100);

i coś ruszyło.

Kombinuje dalej :).

0

Drugie pytanie:
w jaki sposób można zmienić tekst przycisku?

Mając uchwyt przycisku ("klikanie" działa) próbowałem:

  HandleRef hrefHWndTarget = new HandleRef(null, handle);
  SendMessage(hrefHWndTarget, WM_SETTEXT, IntPtr.Zero, "newButtonText");

oraz

  [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
  private static extern bool SetWindowText(IntPtr hWnd, string txt);

  SetWindowText(parent, "test");

Podglądając właściwości przez Spy++ widzę że wartość się zapisała

screenshot-20170116161532.png

Jednak tekst przycisku na formatce się nie zmienia.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0