KalkulatorGUI - przekazywanie wartości do JTextField

0

Hej, napisałem taki oto interfejs dla kalkulatora, teraz piszę z zapytaniem o to, jak przekazywać poszczególne kliknięcia, np kliknę '95' to pojawia się '95' w JTextField, a gdy kliknę przycisk '=' to pokazuje wynik, wiem, że muszę skorzystać z ActionEvent, gettext czy settext, proszę o nakierowanie skąd mogę to znaleźć i gdzie szukać, wiem, że dokumentacja oracle, ale jestem zbyt słaby aby posiłkować się dokumentacją, dziękuję

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;

public class KalkulatorGuiNew {

  int WIDTH = 300;
  int HEIGHT = 300;
  private JTextField enterTextField;
  private JButton sevenB, eightB, nineB, divideB, fourB, fiveB, sixB, multiplyB, oneB, twoB, threeB, subtractB, zeroB, dotB, equalsB, addB;

  public KalkulatorGuiNew() {
    JFrame frame = new JFrame("Calculator");
    frame.setTitle("Calculator");
    frame.setSize(WIDTH, HEIGHT);

    JPanel buttonPanel = new JPanel(new GridLayout(4, 4));    
    enterTextField = new JTextField();    

    frame.add(enterTextField, BorderLayout.NORTH);

    sevenB = new JButton("7");
    eightB = new JButton("8");
    nineB = new JButton("9");
    divideB = new JButton("/");
    fourB = new JButton("4");
    fiveB = new JButton("5");
    sixB = new JButton("6");
    multiplyB = new JButton("*");
    oneB = new JButton("1");
    twoB = new JButton("2");
    threeB = new JButton("3");
    subtractB = new JButton("-");
    zeroB = new JButton("0");
    dotB = new JButton(".");
    equalsB = new JButton("=");
    addB = new JButton("+");

    buttonPanel.add(sevenB);
    buttonPanel.add(eightB);
    buttonPanel.add(nineB);
    buttonPanel.add(divideB);
    buttonPanel.add(fourB);
    buttonPanel.add(fiveB);
    buttonPanel.add(sixB);
    buttonPanel.add(multiplyB);
    buttonPanel.add(oneB);
    buttonPanel.add(twoB);
    buttonPanel.add(threeB);
    buttonPanel.add(subtractB);
    buttonPanel.add(zeroB);
    buttonPanel.add(dotB);
    buttonPanel.add(equalsB);
    buttonPanel.add(addB);

    frame.add(buttonPanel, BorderLayout.CENTER);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
  	KalkulatorGuiNew calcu = new KalkulatorGuiNew();
  }
}

1

Na JButton ustawiasz sobie coś takiego jak tutaj: http://alvinalexander.com/java/jbutton-listener-pressed-actionlistener
Natomiast klasa JTextField ma metodę setText która ustawia tekst. Wystarczy, że wstawisz ten setText do środka ActionListenera z wartością jaką chcesz ustawić i po naciśnięciu tego przycisku pojawi się tekst. To tak w bardzo wielkim skrócie.

0

Zrobiłem to setText i getText i jest okej, dzięki wielkie za pomoc!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1