Dlaczego kod nie działa poprawnie?

0

Linijkę którą pogrubiłam z komentarzem kompilator wyświetla jako błąd.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

double x, y = 0, el, k = 1, blad;

int main(int argc, char* argv[])
{
  FILE* fp;
  char* commandsForGnuplot[] = { "set title \"TITLEEEEE\"", "plot 'data.temp'" };
  FILE* gnuplotPipe = popen("gnuplot -persistent", "w");
  fprintf(gnuplotPipe, "plot '-' \n");

  if ((fp = fopen("test.txt", "w")) != NULL)
  {
    printf("Obliczanie szeregu dla funcji y=x+2/k*(k+2) przedzialu od 0.5 do 0.7\n");
    for (x = 0.5; x < 0.72; x += 0.002) // to ta linijka
    {
      y = 0.;
      do
      {
        el = (x + 2) / k * (k + 2);
        y += el;
        k++;
      } while (fabs(el) > 0.00001);
      printf("x=%f y=%f\n", x, y);
      fprintf(fp, "%f %f\n", x, y);
      fprintf(gnuplotPipe, "%lf %lf\n", x, y);
      k = 1;
    }
  }
  fclose(fp);
  fprintf(gnuplotPipe, "e");
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0